rr

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)
نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

ثبت شکایت

ثبت شکایت

1399/09/20

در این قسمت میتوانید هرگونه شکایت  خود راثبت کنید
وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است

CAPTCHA code
جایزه ویژه حقوق دادن برتر

فرم عضویت در سامانه های اطلاعاتی رایگان داداِستان

وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است

CAPTCHA code