rr

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)
نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

موفقیت |انگیزیش| خودباوری

موفقیت |انگیزیش| خودباوری

1397/05/16


در سکوت به تلاشت ادامه بده :::


*** موفقیت |انگیزش| باور |حرکت ***
سامانه نکات موفقیت و انگیزشی دادِستان

*** 1397/09/25***

Card image cap

جایی که اراده باشه همیشه یه راهی است :::


*** موفقیت |انگیزش| باور |حرکت ***
سامانه نکات موفقیت و انگیزشی دادِستان

*** 1397/09/25***

Card image cap

امروز تنها یک روز دیگر نیست فرصت دیگری است برای محقق کردن آرزو هایت :::


*** موفقیت |انگیزش| باور |حرکت ***
سامانه نکات موفقیت و انگیزشی دادِستان

*** 1397/09/25***

Card image cap

تو تونستی ها تا اینجا راه رو بیا :::


*** موفقیت |انگیزش| باور |حرکت ***
سامانه نکات موفقیت و انگیزشی دادِستان

*** 1397/09/25 ***

Card image cap

اگر روزی 1 گام به سمت هدف خود حرکت کنید :::


*** موفقیت |انگیزش| باور |حرکت ***
سامانه نکات موفقیت و انگیزشی دادِستان

*** 1397/09/25 ***

Card image cap

تنها از یک نفر نمی توان سبقت گرفت :::


*** موفقیت |انگیزش| باور |حرکت ***
سامانه نکات موفقیت و انگیزشی دادِستان

*** 1397/06/24***

Card image cap

لبخند :::


*** موفقیت |انگیزش| باور |حرکت ***
سامانه نکات موفقیت و انگیزشی دادِستان

*** 1397/06/24***

Card image cap

اگر میخوای موفق بشی :::


*** موفقیت |انگیزش| باور |حرکت ***
سامانه نکات موفقیت و انگیزشی دادِستان

*** 1397/06/06***

Card image cap

هیچ رویایی اونقدرا بزرگ نیست ::


*** موفقیت |انگیزش| باور |حرکت ***
سامانه نکات موفقیت و انگیزشی دادِستان

*** 1397/06/01***

Card image cap

اگر روی چیزی که از دست دادی متمرکز بشی ::


*** موفقیت |انگیزش| باور |حرکت ***
سامانه نکات موفقیت و انگیزشی دادِستان

*** 1397/06/01***

Card image cap

برای اینکه نتیجه متفاوتی بگیرید::


*** موفقیت |انگیزش| باور |حرکت ***
سامانه نکات موفقیت و انگیزشی دادِستان

*** 1397/06/01***

Card image cap

اشخاص عادی با اولین شکست دست از تلاش دست میکشند ::


*** موفقیت |انگیزش| باور |حرکت ***
سامانه نکات موفقیت و انگیزشی دادِستان

*** 1397/06/01***

Card image cap

موفقیت ::راحل::مسائله


*** موفقیت |انگیزش| باور |حرکت ***
سامانه نکات موفقیت و انگیزشی دادِستان

*** 1397/06/01***

Card image cap

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید::


*** موفقیت |انگیزش| باور |حرکت ***
سامانه نکات موفقیت و انگیزشی دادِستان

*** 1397/06/01***

Card image cap

مهم بودن کار به اندازه کافی::


*** موفقیت |انگیزش| باور |حرکت ***
سامانه نکات موفقیت و انگیزشی دادِستان

*** 1397/06/01***

Card image cap

تسلیم نشدن در برابر رسیدن به اهداف::


*** موفقیت |انگیزش| باور |حرکت ***
سامانه نکات موفقیت و انگیزشی دادِستان

*** 1397/05/31***

Card image cap

مرور و تکرار:::


*** موفقیت |انگیزش| باور |حرکت ***
سامانه نکات موفقیت و انگیزشی دادِستان

*** 1397/05/31***

Card image cap


هدف گذاری اقدام و پیگیری ::::


*** موفقیت |انگیزش| باور |حرکت ***
سامانه نکات موفقیت و انگیزشی دادِستان

*** 1397/05/31***

Card image cap
جایزه ویژه حقوق دادن برتر

فرم عضویت در سامانه های اطلاعاتی رایگان داداِستان

وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است

CAPTCHA code