rr

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)
نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

کنترل و مدیریت جلسه آزمون وکالت

کنترل و مدیریت جلسه آزمون وکالت

1397/09/01

مدیریت آزمون
دانش حقوقی من بالاست اما موفق نشدم؟
روز آزمون استرس نداشتم؟
سوالات سخت وقت من را گرفت؟
به راحتی کلیه سوالات را پاسخ دادم؟


سوالات مشابه بسیاری با موضوعات فوق از سوی شرکت کنندگان این دست آزمون ها مطرح می شود. طرح برخی از این سوالات نشان دهنده این است که به جای آن که شما جلسه آزمون را مدیریت کنید جلسه آزمون شما را مدیریت می کند.  سنجش درست از شرایط آزمون سبب می شود که شما با آرامش و تمرکز بیشتری بتوانید عواملی درونی و محیطی مختلف را در حوزه امتحان کنترل نمایید.
آمایش رفتارهای هوشمندانه در روز آزمون وکالت، با هدف بررسی و کنترل تمامی فاکتورها و مسایل مهم در روز آزمون وکالت،  مانند هر سال در روزهای آخر منتهی به زمان آزمون برگزار شد. در این آمایش که از مهمترین منضمات آزمون های مفهومی مهارتی ست، موارد مهمی مد نظر قرار می گیرد که اگرچه به ظاهر ساده هستند اما در نتیجه آزمون داوطلبان تاثیر زیادی دارد.
حضور به موقع، تغذیه مناسب، آمادگی جهت شرایط آب و هوایی متفاوت، وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای آزمون و در کل هر عاملی که ممکن است برشرایط روانی و فیزیکی داوطلب اثر گذاشته و در نتیجه در روند آزمون نیز، موثر باشد.
به داوطلبان توصیه می شود با دقت به فایل صوتی این آمایش گوش کرده و با رعایت موارد بیان شده، با آمادگی تمام در جلسه آزمون حاضر گردند.



جایزه ویژه حقوق دادن برتر

فرم عضویت در سامانه های اطلاعاتی رایگان داداِستان

وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است

CAPTCHA code