وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۸ منتشر شد

دفترچۀ راهنمای ثبت‌نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۸ منتشر شد

1398/07/04

راهنماي ثبت نام آزمون كارشناسي رسمي دادگستري سال 1398 را به داوطلبان شركت در آزمون كارشناسي رسمي ارائه ميكنيم. توصية ما اين است كه اين مجموعه را بدون شتابزدگي بخوانيد و در گردآوری و ثبت اطلاعات خواسته شده منتهاي دقت را به كار ببنديد تا حقي از شما تضييع نشود. برايتان در اين آزمون و در سراسر زندگي موفقيت آرزو ميكنيم.

> شرایط عمومی

متقاضيان اخذ پروانة كارشناسی رسمی دادگستری، بر اساس مفاد ماده 15 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري، علاوه بر شرط وثاقت، بايد واجد شرايط زير باشند:
1 . متدين به دين اسلام، يا يكي از اقليتهاي ديني به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و وفاداري به نظام مقدس جمهوري اسلامي.
2 . داشتن تابعيت ايراني.
3 . نداشتن پيشينه كيفری مؤثر.
4 . عدم اعتياد به مواد مخدر.
5 .نداشتن وابستگي و سابقة عضويت و هواداري در گروه های غيرقانوني، يا مخالف اسلام.
6 .داشتن حداقل 25 سال سن تمام تا آخرين روز ثبت نام. (13/ 07 /1373 به قبل)
7 .داشتن گواهي معافيت يا كارت پايان خدمت وظيفة عمومي (براي آقايان).
8 .داشتن سلامت جسمي براي انجام امور كارشناسي، بدون نياز به كمك ديگران، به تأييد پزشكان مورد اعتماد كانون ذيربط.
9 .داشتن دانشنامه كارشناسی يا بالاتر- نه معادل- در رشته مورد تقاضا از يكي از دانشگاههاي معتبر داخلي (اعم از دولتي يا غيردولتي)، يا خارجي مورد تأييد يكي از وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، و داشتن حداقل پنج سال تمام سابقة تجربي در رشته مورد تقاضا پس از اخذ دانشنامه مذكور.
تذكر: رشته هاي كارشناسي رسمي كه داوطلبان با داشتن شرايط ياد شده ميتوانند در آن رشته ها ثبت نام كنند، در جدول شماره یک آورده شده است.
10 .هرگاه در رشته مورد تقاضا، دوره تحصيلي مقطع كارشناسي يا بالاتر وجود نداشته باشد، داوطلبان با دارا بودن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در هر رشته و داشتن حداقل پانزده سال تمام سابقه تجربي در آن رشته، ميتوانند در آزمون شركت كنند. رشته هاي كارشناسي رسمي كه داوطلبان با داشتن شرايط ياد شده ميتوانند در آن رشته ها ثبت نام كنند، در جدول شماره دو آورده شده است.
11 .در جدول شمارة سه، رشته هاي كارشناسي رسمي كه داوطلبان با داشتن دانشنامة كارشناسي مرتبط يا بالاتر و پنج سال تمام سابقه تجربي بعد از اخذ دانشنامه، يا در صورت داشتن دانشنامه كارشناسي غير مرتبط يا بالاتر و پانزده سال تمام سابقه تجربي مرتبط ميتوانند در آنها ثبت نام كنند، آورده شده است.
12 .در جدول شماره چهار، فهرست رشته هايي آورده شده است كه ثبت نام در آزمون آنها به دانشنامه كارشناسي ارشد يا دكتري نياز دارد.
13 .ملاك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل و كارت پايان خدمت يا كارت معافيت، آخرين روز ثبت نام (13/ 07/ 1398) است.


> امتيازات و سهميه های قانونی

سهميه ايثارگران

الف) ايثارگران سهميه 25 درصد شامل


ب) ايثارگران سهميه 5 درصد شامل:جهت دانلود دفترچه کلیک کنید

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک نمایید

جایزه ویژه حقوق دادن برتر