وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

تنها 3 روز دیگر فرصت باقیست  ثبت نام در آزمون های  جامع مفهومی و مهارتی به صورت اینترنتی  ( وکالت و مرکز مشاوران )

تنها 3 روز دیگر فرصت باقیست ثبت نام در آزمون های جامع مفهومی و مهارتی به صورت اینترنتی ( وکالت و مرکز مشاوران )

1398/07/16

تنها 3 روز دیگر فرصت باقیست  ثبت نام در آزمون های  جامع مفهومی و مهارتی به صورت اینترنتی  ( وکالت و مرکز مشاوران )

جایزه ویژه حقوق دادن برتر