وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

کارت شرکت در آزمون وکالت در سایت سازمان سنجش قرار گرفت

کارت شرکت در آزمون وکالت در سایت سازمان سنجش قرار گرفت

1398/09/05

کارت شرکت در آزمون وکالت در سایت سازمان سنجش قرار گرفت

لینک دریافت کارت:جایزه ویژه حقوق دادن برتر