وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

دفترچه آزمون وکالت۹۸ مرکز وکلای قوه قضائیه منتشر شد.

دفترچه آزمون وکالت۹۸ مرکز وکلای قوه قضائیه منتشر شد.

1398/09/29


دفترچه آزمون وکالت۹۸ مرکز وکلای قوه قضائیه منتشر شد.
جایزه ویژه حقوق دادن برتر