وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

تطبیق 90 درصد سوالات درس جزا در آزمون مرکزوکلای قوه قضاییه بامطالب آموزشی ومطروحه درکلاس حقوق جزا به شیوه مفهمومی و رمزنگاری

تطبیق 90 درصد سوالات درس جزا در آزمون مرکزوکلای قوه قضاییه بامطالب آموزشی ومطروحه درکلاس حقوق جزا به شیوه مفهمومی و رمزنگاری

1398/09/30

تطبیق 90 درصد سوالات درس جزا در آزمون مرکزوکلای قوه قضاییه بامطالب آموزشی ومطروحه درکلاس حقوق جزا به شیوه مفهمومی و رمزنگاری


و آزمون های مفهومی و مهارتی و کالت داداِستانجایزه ویژه حقوق دادن برتر