وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

سردار قلب ها، آسماني شد

سردار قلب ها، آسماني شد

1398/10/13

سردار قلب ها، آسماني شد

شهادت بزرگ مرد، حاج قاسم سليماني را به تمام عدالتخواهان و آزادیخواهان جهان تبريك و تسلیت عرض می نماييم.

روابط عمومي و امور بين الملل موسسه آموزش عالي آزاد انديشان سازان-دپارتمان حقوق داداستان

مردي كه بيابان ها و كوه ها و دره ها، او را بهتر از خيابان ها و كاخ ها و برج ها مي شناسند

شهادت بزرگ مرد، حاج قاسم سليماني را به تمام عدالتخواهان و آزادیخواهان جهان تبريك و تسلیت عرض می نماييم.

روابط عمومي و امور بين الملل موسسه آموزش عالي آزاد انديشان سازان-دپارتمان حقوق داداستانجایزه ویژه حقوق دادن برتر