وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1398(کانون وکلا دادگستری)

اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1398(کانون وکلا دادگستری)

1398/10/14

اعلام نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1398(کانون وکلا دادگستری)

جایزه ویژه حقوق دادن برتر