وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی کانون وکلای دادگستری خوزستان

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی کانون وکلای دادگستری خوزستان

1398/10/24

  جدول زمانی و مدارک لازم ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان منتشر شد


کانون وکلای دادگستری خوزستان اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی هر دو سهمیه آزاد و ایثارگر این کانون را اعلام کرد.

از ظرفیت ۱۰۲ نفر این کانون در آزمون وکالت سال جاری، ۷۱ نفر به داوطلبان آزاد و ۳۱ نفر به داوطلبان ایثارگر اختصاص داشت.


  جدول زمانی و مدارک لازم ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان منتشر شد

کانون وکلای دادگستری خوزستان اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی هر دو سهمیه آزاد و ایثارگر این کانون را اعلام کرد.

از ظرفیت ۱۰۲ نفر این کانون در آزمون وکالت سال جاری، ۷۱ نفر به داوطلبان آزاد و ۳۱ نفر به داوطلبان ایثارگر اختصاص داشت.

ردیفنام و نام خانوادگیکدملی – شماره شناسنامهسهمیه
۱لیلا بصیری منش۸۶۸آزاد
۲صدیقه محمدی نژاد۱۹۶۰۲۳۳۰۴۱آزاد
۳رضا بهبهانی۹۴۶۵آزاد
۴نورمحمد شکری درنارنج۱۰۴۵آزاد
۵حسین انصاری۴آزاد
۶مهدی پورمحمودیان۸۳۷آزاد
۷محمد  غدیر بنی طرفی۱۷۴۱۵۹۷۹۷۸آزاد
۸شهره جهانبخشی۴۶۷۰۱۸۸۸۶۰آزاد
۹علی حیدری زاده۱۹۹۰۱۱۶۹۹۱آزاد
۱۰جمشید غبیشاوی۱۹۰۰۲۱۴۹۹۷آزاد
۱۱ابراهیم عرب پور۱۷۴۱۰۰۶۱۵۵آزاد
۱۲حسین داودی۲۶آزاد
۱۳سیده فاطمه حسینی۷۲۰۰آزاد
۱۴مهدی علیمردانی۱۸۷۰۲۲۱۸۰۱آزاد
۱۵مرجان حلاج۲۸۵۸آزاد
۱۶خشایار ارضی۱۸۵۰۲۹۸۲۸۹آزاد
۱۷مسلم کری وند۱۹۲۰۱۶۹۴۵۸آزاد
۱۸مسعود جعفری۱۹۹۰۶۳۲۱۶۵آزاد
۱۹هادی فیاضی۹۰۹۲آزاد
۲۰مسعود حامدیان کیش۲۲۹۷آزاد
۲۱محمد فضلی نژاد۸۵۴۶آزاد
۲۲امین ریاحی۱۰۶آزاد
۲۳اسحاق عدلی۱۸۲۰۱۲۱۷۵۵آزاد
۲۴حسین محمدی نصیر۱۸۲۰۱۸۸۳۸۸آزاد
۲۵مجید سواری۱۶۵۰۴آزاد
۲۶محمد موسی زاده شوشتری۳۲۹۶آزاد
۲۷حکیمه بینش پور۱۸۷۷آزاد
۲۸آرش فتحی۱۳۱آزاد
۲۹مرتضی یاری۵۱آزاد
۳۰شهلا میرزای حیدری۱۸۴آزاد
۳۱حکیمه عسکری۱۸۳۰۰۶۶۳۶۶آزاد
۳۲صادق رضاییان کوچی۱۷۴۱۵۷۸۵۱۵آزاد
۳۳سیف اله اجتهادی مهر۴۲۴۰۱۳۰۹۶۴آزاد
۳۴میلاد مرادی شهنی۱۹۴۰۱۷۴۴۴۹آزاد
۳۵رضا فرهمند نسب۳۷۰۲۴۴۶۷۲آزاد
۳۶سعید بهمنی تبار۴۸۱۰۱۶۸۷۷۸آزاد
۳۷نیما مرزبان۵۷۷آزاد
۳۸کریم استاممزایی۱۹۹۰۲۷۵۳۰۳آزاد
۳۹عادل سعدیان۳۳۴آزاد
۴۰سبحان آقاجری۱۸۵۰۳۱۰۶۴۵آزاد
۴۱مهری شریعتی نسب۱۶۲آزاد
۴۲حمید محمدی موحد۱۹۹۰۲۱۱۷۰۴آزاد
۴۳مریم بهادرنژاد۱۸۵۰۳۳۰۳۳۶آزاد
۴۴سمیه خدادادی موسیری۱۹۶۰۰۸۳۸۴۸آزاد
۴۵سمیرا ستایش خواه۱۸۷۰۱۵۷۹۶۶آزاد
۴۶ندا کیهانی ده نوی۱۳۷۲آزاد
۴۷صادق بوعذار۱۷۴۲۴۵۰۵۵۵آزاد
۴۸صمد کرمی۱۹۲۰۲۱۴۰۰۳آزاد
۴۹مریم اخلاقی۱۹۷۰آزاد
۵۰محمد همایی فر۱۱۸۲آزاد
۵۱سعیده حمادی۲۲۴۴۵آزاد
۵۲مهرداد یونسی زاده۲۲۸۰۴۱۶۳۶۰آزاد
۵۳نرگس جوادیان۱۸۵۰۳۶۷۸۰۹آزاد
۵۴سیمین کیانی۱۸۳۰۱۲۵۹۵۸آزاد
۵۵الهام ناصری کریموند۳۰۹۷۳آزاد
۵۶ایمان آقایی۳۲۳۷آزاد
۵۷مهتاب اسمعیلی۱۸۷۰۲۶۴۴۰۱آزاد
۵۸ابتسام فرحانی۵۰۸۷آزاد
۵۹طاهره سعیدی۱۲آزاد
۶۰پژمان فرهادی بیرگانی۱۸۷۰۴۴۳۶۶۷آزاد
۶۱هیلا ربیع همدانی۱۷۴۱۴۵۱۴۳۴آزاد
۶۲نگین جدیدالاسلام۱۷۴۱۰۵۹۹۷۶آزاد
۶۳ایران زارعی۹آزاد
۶۴وحید حسین زاده بهروز۱۴۰۹۱آزاد
۶۵محسن عاقل میررضایی۳۰۵آزاد
۶۶آزاده کرد زنگنه۱۷۴۰۹۶۵۰۵۱آزاد
۶۷گوهر علمداری۶۶۵آزاد
۶۸ولید عباسی۱۷۴۱۰۹۱۹۷۷آزاد
۶۹مهدی طیب فرد۱آزاد
۷۰سعدیه شریفی۳آزاد
۷۱پرویز محمدحسینی۴۶۷۰۰۸۵۵۱۴آزاد
۷۲نعیم آلبوغبیش۱۸۴۵۹ایثارگر
۷۳مریم مزرعه فرد۱۷۴۰۰۹۵۵۸۸ایثارگر
۷۴زهرا رحیمی لؤلؤیی۱۸۳۰۰۷۸۴۷۱ایثارگر
۷۵زینب زایرچی رویس۱۸۹۰۳۶۸۴۵۸ایثارگر
۷۶منا دریس۳۴۱۸ایثارگر
۷۷سیدمجتبی حسینی۴۲۲۰۰۴۳۳۵۷ایثارگر
۷۸ناهید دلبرده۶۶۶۶ایثارگر
۷۹عباس مرادی نژاد۲۱۱ایثارگر
۸۰یاسمین جرفی نژاد۱۷۵۸ایثارگر
۸۱نیلوفر قبیتی۱۷۴۱۷۶۸۴۲۱ایثارگر
۸۲مهدی کشوری۲۷۶۱ایثارگر
۸۳سودابه سلیمانی بابادی۱۸۷۰۳۶۸۸۷۸ایثارگر
۸۴سمیرا اندرخور۱۸۵۰۳۲۶۸۷۸ایثارگر
۸۵فرشته فرهمند راد۳۹۵۸ایثارگر
۸۶مسلم تاپاک۴۲۴۰۲۲۴۶۳۲ایثارگر
۸۷عبدالسلام تقی پور۲۴۶۰۰۴۱۵۰۰ایثارگر
۸۸محمد پورمقدم۲۱۰۵ایثارگر
۸۹علی میرزاوند۱۹۲۰۰۰۴۰۲۵ایثارگر
۹۰مرضیه محسنی تبریزی۱۷۴۰۵۰۳۰۸۲ایثارگر
۹۱سعید حیدری۴۶۱۰۳۱۳۷۴۱ایثارگر
۹۲فرشته اسکندری نیا۵۲۷۰۰۳۹۹۷۴ایثارگر
۹۳رضا حلاف۱۹۸۰۲۵۴۲۸۱ایثارگر
۹۴هومن جعفری۵۶ایثارگر
۹۵رضا علی بنده۸۴۸ایثارگر
۹۶مرضیه پور کاظم۱۸۵۰۲۶۶۴۲۵ایثارگر
۹۷وهاب شهریاری۶۸۲۴ایثارگر
۹۸ابتسام مرشیدیان۱۷۴۱۲۸۹۴۹۱ایثارگر
۹۹حمیده آقایی۲۳۴ایثارگر
۱۰۰حشمت طاهری اوروند۶۶۳۰۲۰۹۶۹۹ایثارگر
۱۰۱زینب چایان۵۲۶۰۳۰۸۳۲۸ایثارگر
۱۰۲ریحانه امین زاده۳۷۰۵۲۲۶۰۵ایثارگر

 

تذکر و توضیح

۱. تمامی پذیرفته شدگان می بایست در موعد مقرر مطابق با جدول زمان بندی ،جهت ثبت نام مراجعه نمایند.

۲. پذیرفته شدگان جهت برابر اصل نمودن مدارک خود ،به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.

۳. بدون همراه داشتن مدارک ، ثبت نام و تشکیل پرونده انجام نخواهد شد.

۴. پذیرش نهایی و صدور پروانه کارآموزی منوط به احراز شرایط قانونی توسط کانون وکلا می باشد.

جدول زمان بندی ثبت نام:

کلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ۹۸ می‌بایست رأس ساعت ۹ صبح به شرح برنامه زمان بندی با همراه داشتن مدارک لازم و با توجه به ضوابط اعلام شده، در کانون وکلای دادگستری خوزستان واقع در اهواز، امانیه خیابان فلسطین، روبروی سازمان انتقال خون جهت ثبت نام حاضر شوند. لازم به ذکر است عدم حضور شخص در روز مقرر، به منزله عدم ثبت‌نام و تشکیل پرونده می‌باشد.

رتبهتاریخ
نفرات ۱ تا ۲۵یکشنبه ۲۹/۱۰/۹۸
نفرات ۲۶ تا ۵۰دوشنبه ۳۰/۱۰/۹۸
نفرات ۵۱ تا ۷۱سه شنبه ۱/۱۱/۹۸
نفرات ۷۲ تا ۱۰۲چهارشنبه ۲/۱۱/۹۸

 

مدارک لازم

۱. اصل و کپی برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه ۳ سری

۲. اصل و کپی پشت و رو کارت ملی برابر اصل شده ۳ سری

۳. اصل و کپی برابر اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (برای آقایان)

۴. اصل و کپی برابر اصل شده مدرک کارشناسی مرتبط ۲ سری (کسانی که دارای مدرک بالاتر از کارشناسی هستند مکلفند مدرک تحصیلی دوره کارشناسی را ارائه دهند) منظور از مدرک تحصیلی، دانشنامه دوره کارشناسی در رشته حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تأیید مرجع صالح می باشد.

۵. ۱۲ قطعه عکس رنگی ۴*۳ با درج نام و نام خانوادگی در پشت عکس

۶. تصویر کارنامه آزمون سال ۹۸

. کسانی که محل تولد آنان استان خوزستان نمی باشد،ارائه اصل گواهی صادره از کلانتری محل ، مبنی بر سکونت مستمر در پنج سال گذشته (از مرداد سال ۱۳۹۳ تا مرداد سال ۱۳۹۸) الزامی می باشد.

۸. تصویر اسکن شده کلیه مدارک فوق و عکس متقاضی الزاماً می بایست هنگام ثبت نام بر روی لوح فشرده CD  با فرمت PNG  با حداکثر حجم ۵۱۲ کیلوبایت جهت هر مدرک تحویل شود.جایزه ویژه حقوق دادن برتر