وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

اعلام زمان نتایج آزمون جذب داوطلبان تصدی امر قضا در سازمان قضايی نیروهای مسلح

اعلام زمان نتایج آزمون جذب داوطلبان تصدی امر قضا در سازمان قضايی نیروهای مسلح

1398/10/25

زمان نتایج آزمون جذب داوطلبان تصدی امر قضا در سازمان قضايی نیروهای مسلح اعلام شد.

اعلام زمان نتایج آزمون جذب داوطلبان تصدی امر قضا در سازمان قضايی نیروهای مسلح


بدینوسیله به اطلاع می‌رساند، نتایج آزمون جذب داوطلبان تصدی امر قضا در سازمان قضايی نیروهای مسلح ظرف 10 روز آینده اعلام می‌گردد.

پذيرش نهايی قبول شدگان منوط به طی مراحل ماموريت از يگان خدمتی به سازمان قضایی نيروهای مسلح است و بر اساس سهميه هر يک از نيروهای مسلح توسط سازمان قضايی نيروهای مسلح تعيين می شود.

شایان ذکر است، از داوطلبان پذیرفته شده در آزمون تستی، برای شرکت در مصاحبه علمی دعوت به عمل خواهد آمد.

 جایزه ویژه حقوق دادن برتر