وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

ثبت‌نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه

ثبت‌نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه

1398/11/19

 جزییات ثبت‌نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه اعزامی اردیبهشت ماهزمان ثبت نام مشمولین متقاضی امریه اعزامی ۱۳۹۹/۲/۱ از  روز چهارشنبه مورخ ۲۳ بهمن آغاز می‌گردد و تا ساعت ۱۶ بعد از ظهر روز چهار‌شنبه مورخ ۳۰ بهمن پایان می‌پذیرد.

متقاضيان می‌توانند در تاریخ مقرر با مراجعه به سامانه ثبت‌نام مشمولین متقاضی امریه سربازی در قوه قضاییه به نشانی www.amrie.qazahrm.ir ثبت‌نام کنند.

استان‌هایی که قابل دسترسی نیستند سهمیه امریه آنها به اتمام رسیده و به هیچ وجه امکان پذیرش و ثبت نام اعزام اردیبهشت ماه در استان‌های مذکور وجود ندارد.جایزه ویژه حقوق دادن برتر