وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

 انتشار نتایج مصاحبه علمی آزمون قضاوت ۹۸

انتشار نتایج مصاحبه علمی آزمون قضاوت ۹۸

1399/03/28

نتایج مصاحبه شفاهی گروه دیگری از داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۸ در آدرس http://jazb.qazahrm.ir  سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه قرار گرفت.

نتایج هر نوبت از مصاحبه‌ها، ده روز پس از انجام مصاحبه علمی از طریق این سامانه قابل مشاهده است.

جایزه ویژه حقوق دادن برتر