وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

 روز اصناف

روز اصناف

1399/04/01

1تیر ،  روز اصناف قانون نظام صنفی کشور مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه‌مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1382.12.28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

این روز را در سال جهش تولید ، بر اصناف پرتلاش ایران زمین تبریک می گوییمجایزه ویژه حقوق دادن برتر