وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

جدول تحلیلی اعلام ظرفیت کانون های وکلا برای آزمون وکالت

جدول تحلیلی اعلام ظرفیت کانون های وکلا برای آزمون وکالت

1399/04/12

جدول تحلیلی اعلام ظرفیت کانون های وکلا برای آزمون وکالت
 

Responsive imageجایزه ویژه حقوق دادن برتر