وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

کارگاه تخصصی جرایم درحکم ویژه گروه های آزمونی ۶۱،۶۴ و ۴۷ مرحله ای مجموعه بزرگ داداستان در سال 1399

کارگاه تخصصی جرایم درحکم ویژه گروه های آزمونی ۶۱،۶۴ و ۴۷ مرحله ای مجموعه بزرگ داداستان در سال 1399

1399/05/28

کارگاه تخصصی جرایم درحکم ویژه گروه های آزمونی ۶۱،۶۴ و ۴۷ مرحله ای مجموعه بزرگ داداستان در سال 1399

مرحله ای مجموعه بزرگ داداستان در سال 1399 به تاریخ  سه شنبه ۱۴ مرداد ساعت ۱۲ الی ۱۴  با حضور جمع کثیری از حقوقدانان با با تدریس خانم صادق زاده برگزار گردیدجایزه ویژه حقوق دادن برتر