وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

کارگاه تخصصی حمایت از خانواده  ویژه گروه های آزمونی ۶۱،۶۴ و۴۷ و ۳۸ و ۳۲ مرحله ای

کارگاه تخصصی حمایت از خانواده ویژه گروه های آزمونی ۶۱،۶۴ و۴۷ و ۳۸ و ۳۲ مرحله ای

1399/05/28

کارگاه تخصصی حمایت از خانواده  ویژه گروه های آزمونی ۶۱،۶۴ و۴۷ و ۳۸ و ۳۲ مرحله ای مجموعه بزرگ داداستان در سال 1399 به تاریخ  دوشنبه ۲۷ مردادماه ساعت ۸ الی ۱۴ با حضور جمع کثیری از حقوقدانان با با تدریس استاد ممتاز دکتر صفاکیش برگزار گردیدجایزه ویژه حقوق دادن برتر