وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

رتبه 10 کانون خراسان خدیجه ذاکر

رتبه 10 کانون خراسان خدیجه ذاکر

1396/02/31
جایزه ویژه حقوق دادن برتر