وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

نحوه اعلام نتایج آزمون سنجش شخصیت داوطلبان قضاوت  سازمان قضایی نیروهای مسلح

نحوه اعلام نتایج آزمون سنجش شخصیت داوطلبان قضاوت سازمان قضایی نیروهای مسلح

1399/10/29

 جزییات نحوه اعلام نتایج آزمون سنجش شخصیت داوطلبان قضاوت  سازمان قضایی نیروهای مسلح: جزییات نحوه اعلام نتایج آزمون سنجش شخصیت داوطلبان قضاوت  سازمان قضایی نیروهای مسلح:

بر اساس اعلام معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، فرایند آزمون سنجش شخصیت شامل دو مرحله می‌باشد که در مرحله اول از داوطلبان آزمون تستی به عمل آمد و در مرحله دوم مصاحبه حضوری انجام خواهد گرفت.

نتایج سنجش شخصیت پس از پایان تمامی مصاحبه‌ها به سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال خواهد شد. جایزه ویژه حقوق دادن برتر