وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

سوالات احتمالی آزمون وکالت 1400

سوالات احتمالی آزمون وکالت 1400

1400/07/20

برخی از وجوه افتراق چک با سفته


      برای صدور چک امضاء ضرورت دارد اما برای صدور سفته، مهر به تنهایی نیز معتبر است .

چک علاوه برمراجع قضایی (دادکاههای  حقوقی و کیفری وشورای حل اختلاف)،از طریق اداره ثبت نیز قابل مطالبه است اما سفته فقط از طریق دادگاه حقوقی (شورا) قابل مطالبه وطرح دعوا است.

چک جنبه کیفری دارد اما سفته جنبه حقوقی دارد.
چک متضمن ،دستور پرداخت است اما سفته تعهد پرداخت است.
درج مبلغ درچک نامحدود است اما درج مبلغ در سفته اصولا محدود به مبلغ چاپ شده در سفته است.
گرفتن دسته چک  محدودیت قانونی وتشریفات دارد اما تهیه سفته بدون محدودیت وآسان است.

اگر چک را مدیر عامل شرکت یا نماینده صاحب حساب ،امضاء کند، طبق ماده 19قانون صدور چک، خود مدیر عامل ونماینده با صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک هستند اما در سفته اگر مدیر عامل شرکت ،سفته را امضا کند،خودش مسئول نیست وفقط شرکت مسئول پرداخت وجه سفته است.

وجود اصل چک در تصرف صادرکننده ،اماره قانونی پرداخت وجه چک است ولی وجود اصل سفته در تصرف صادرکننده اماره قضایی پرداخت وجه سفته است.

خسارت تأخیر در چک از تاریخ سررسید چک محاسبه شده است اما در سفته ازتاریخ درخواست شخص برای مطالبه با  شرایطی یا از تاریخ واخواست سفته محاسبه می شود.

برای طرح دعوا در چک حتما باید گواهی عدم پرداخت چک هم ضمیمه دادخواست باشد اما سفته بدون واخواست کردن نیز در دادگاه قابل مطالبه است

 
با استناد به چک وگواهی عدم پرداخت آن می توان بدون واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری اموال بدهکار را ابتدای دعوا  توقیف کرد اما در سفته  حتما باید آن را واخواست کنید تا بتوانید از این مزیت استفاده کنید.

شروع ثبت نام کلاس های امهات نوین ویژه جمع بندی ماه های پایانی آزمون وکالت.

جهت مشاوره رایگان واطلاع از شرایط ثبت نام ومشاهده نمونه تدریس اساتید صاحب سبک حقوق با ما در تماس باشید.
دفتر مرکزی 05136050072
امور شهرستانها 05131601111


حمایت مهر آفرین شماعزیزان، از تیم ارائه کننده محتوا و طراحی پیچ داداستان، سبب دلگرمی ایشان در تحلیل موضوعات حقوقی خواهد بود.
هرهفته  با دادستان ،منتظر نکات کلیدی وجذاب حقوقی باشید...

جایزه ویژه حقوق دادن برتر