وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

نمونه کارنامه های پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون مرکز وکلا 1400

نمونه کارنامه های پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون مرکز وکلا 1400

1400/10/11


نمونه کارنامه های آزمون مرکز 1400 منتشر شد

جهت مشاوره می توانید با مجموعه تماس بگیرید و مشاوره اخذ کنید
دفتر مرکزی: ۰۵۱۳۶۰۵۰۰۷۲
امور شهرستان ها: ۰۵۱۳۱۶۰۱۱۱۱جایزه ویژه حقوق دادن برتر