وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

دریافت دفترچه سوالات دکتری سال 1401

دریافت دفترچه سوالات دکتری سال 1401

1400/12/07


ضمن آرزوي توفيق براي داوطلبان شركت كننده در آزمون ورودي دكتري (نيمه متمركز) داخل سال 1401
 جایزه ویژه حقوق دادن برتر