وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

کارت شرکت در آزمون قضاوت ۱۴۰۰ در سایت سنجش قرار گرفت.

کارت شرکت در آزمون قضاوت ۱۴۰۰ در سایت سنجش قرار گرفت.

1400/12/11


به گزارش اختبار کارت شرکت در آزمون قضاوت ۱۴۰۰ (جذب عمومی تصدی منصب قضاء) که جمعه پیش رو (۱۳ اسفند ۱۴۰۰) برگزار خواهد شد، از طریق سایت سازمان سنجش قابل دریافت است.


دریافت کارت شرکت در آزمون قضاوت ۱۴۰۰

کارت شرکت در آزمون قضاوت (جذب عمومی تصدی منصب قضاء) سال ۱۴۰۰

شایان ذکر است فرآیند جذب عمومی در سال ۱۴۰۰ طی دو مرحله تستی و تشریحی می باشد. آزمون تشریحی از بین پذیرفته شدگان آزمون تستی به عمل می آید.

بیشتر بخوانید:


راهنمای شرکت در آزمون (جذب عمومی) تصدی منصب قضاء قوه قضائیه- سال ۱۴۰۰

تاریخ، زمان و محل اجرای آزمون

روز برگزاری آزمون: آزمون (جذب عمومی) تصدی منصب قضاء قوه قضائیه صبح روز جمعه ۱۳/۱۲/۱۴۰۰ در ۲۰ شهرستان کشور شامل: اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز، تهران، خرم آباد، رشت، زاهدان، ساری، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، کرمانشاه، گرگان، مشهد و همدان برگزار خواهد شد.

شروع فرآیند برگزاری آزمون: فرآیند آزمون رأس ساعت ۸:۰۰ صبح آغاز می شود. درهای ورود به جلسه امتحان ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد. لذا متقاضیان گرامی باید قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی ذیربط حاضر باشند.

محل برگزاری آزمون: نام حوزه امتحانی و آدرس محل اجرای آزمون متقاضیان بر روی کارت شرکت در آزمون آنان درج گردیده است هریک از متقاضیان باید براساس آدرس حوزه امتحانی که در ذیل کارت شرکت در آزمون درج شده است. نسبت به شناسایی حوزه امتحانی خود اقدام نمایند.

دفترچه آزمون، تعداد سئوالات و مدت پاسخگویی به آنها

آزمون همه متقاضیان به صورت تستی بوده و به هریک از نفر دو بسته نایلونی داده خواهد شد که بسته اول حاوی ۳۰ سئوال آزمون استعداد شغلی (دفترچه شماره ۱ – با کد۱۰۰) همراه با پاسخنامه آزمون و بسته دوم حاوی ۱۲۰ سئوال آزمون تخصصی (دفترچه شماره ۲ – با کد۱۰۱) به شرح جدول ذیل می باشد که متقاضیان می بایست نسبت به پاسخگویی به سئوالات هریک از دفترچه های مذکور در همان پاسخنامه و در مدت ۲۲۰ دقیقه اقدام نمایند.

«جدول مواد آزمون، تعداد سئوالات و مدت زمان پاسخگویی»

کد دفترچهعنوان دفترچهمواد آزمون (متقاضیان دانشگاهی)سئوالاتپاسخگویی
۱۰۰دفترچه شماره ۱ (آزمون استعداد شغلی)استعداد شغلی (ویژه تمامی متقاضیان دانشگاهی و حوزوی)۳۰۶۰ دقیقه
۱۰۱دفترچه شماره ۲

(آزمون تخصصی ویژه تمامی متقاضیان دانشگاهی و حوزوی)

۱ـ حقوق مدنی (مباحث: شروط ضمن عقد، سقوط تعهدات، الزامات خارج از قرارداد، بیع، اجاره، رهن و ارث)

۲ـ آیین دادرسی مدنی

۳ـ آیین دادرسی کیفری

۴ـ حقوق جزای عمومی

۵ـ لمعه (مباحث: قضاء، شهادت، متاجر، دین، رهن، ضمان، صلح، اجاره، وکالت، شفعه، وصایا، نکاح، حدود، قصاص و دیات)

۶ ـ اصول فقه (مباحث: الفاظ، مفهوم و منطوق، عام و خاص، مطلق و مقید و اصول عملیه)

۷ـ قواعد فقه (مباحث: ید، لاضرر، غرور، اتلاف، احسان، علی الید، اکراه، اضطرار، درأ، لوث و قسامه، اقدام، نفی عسر و حرج، تسلیط، تلف قبل از قبض)

۱۲۰۱۶۰ دقیقه
دریافت کارت شرکت در آزمون قضاوت ۱۴۰۰
دریافت کارت شرکت در آزمون قضاوت ۱۴۰۰جایزه ویژه حقوق دادن برتر