وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

 اولین رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال۱۴۰۱

اولین رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال۱۴۰۱

1401/01/16

موضوع رأی وحدت رویه صادر شده درباره حق فرجام‌خواهی در فرض اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بوده است

اولین جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال جدید، سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ به صورت حضوری و از طریق ویدئو کنفرانس با حضور قضات محترم شعب قم دیوان عالی کشور برگزار و دو گزارش به شرح زیر مطرح شد:

 1_گزارش مربوط به اختلاف رویه در خصوص امکان رسیدگی به فرجام خواهی محکوم علیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظر خواهی را یک طرفه اسقاط و فرجام خواهی کرده است، که بنا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت تجدیدنظر و انجام فرجام خواهی، دیوان عالی کشور باید به فرجام خواهی به عمل آمده رسیدگی کند.


2_ گزارش مربوط به اختلاف رویه در خصوص امکان تجدیدنظر خواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرایم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظر خواهی شاکی خصوصی است، که به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی اختیار تجدیدنظر خواهی دادستان مطلق است و شامل فرض مذکور نیز می شود. متن آراء وحدت رویه فوق الذکر متعاقبا تنظیم و اعلام خواهد شد.

شایان ذکر است، رای جلسه هیأت عمومی متعاقبا به صورت مشروح در روزنامه رسمی منتشر شده و طبق قانون، پس از انتشار در محاکم دادگستری و دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد.

جایزه ویژه حقوق دادن برتر