وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

لیست آئین نامه‌های پیشنهادی برای آزمون سردفتری

لیست آئین نامه‌های پیشنهادی برای آزمون سردفتری

1401/09/02


لیست آئین نامه‌های پیشنهادی برای آزمون سردفتری
1-  قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310
2-  آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387
3-  قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322
4-  قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک 
5-   آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد یک و دو و سه قانون اصاح و حذف موادی ازقانون
6-  قانون افراز و فروش اماک مشاع مصوب 1357
7-   آیین نامه قانون افراز و فروش اماک مشاع
8-  ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی که فاقد سابقه بوده و اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته مصوب 1373
9-  قانون جامع حد نگار (کاداستر) کشور مصوب 1393 
10-   آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب 1395 
11-   قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن 
12-   قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 
13-   لایحه قانون راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333 
14-   آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت وشورای عالی ثبت مصوب 1352
15-  آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317
16-  آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317
17-  آیین نامه های بند 4 ماده 6 و مواد 14 - 17 - 19 - 20 - 24 - 28 - 37 و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354
18-  قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 
19-   آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1386 
20-   قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390 
21-   آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1391جایزه ویژه حقوق دادن برتر


فرم عضویت در سامانه های اطلاعاتی رایگان داداِستان

وارد کردن فیلدهای ستاره دار اجباری است

CAPTCHA code