وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

تحلیل حقوقی فیلم( هیس دخترها فریاد نمی زنند)

تحلیل حقوقی فیلم( هیس دخترها فریاد نمی زنند)

1397/04/20

دادفیلم اقدامی ویژه جهت آشنایی هر چه بیشتر فرهیختگان گرامی با مباحث و قوانین حقوقی در بستر داستان یک فیلم است.

 این ویژه برنامه به همراه ارايه ٢٠٠ نكته در خصوص جرايم حدي، جنسي و كودك آزاري با حضور  اساتید حقوقی برگزار شد.جایزه ویژه حقوق دادن برتر