وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

ثبت نام آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال ۱۳۹۷شروع شد.

ثبت نام آزمون استخدامی وزارت نیرو در سال ۱۳۹۷شروع شد.

1397/05/22

استخدام کارشناسی حقوقی در وزارت نیرو 

جهت ثبت نام کلیک کنید


زمان شروع ثبت نام از روز دوشنبه 1397/5/22 لغايت روز یکشنبه 1397/5/28 مي باشد
زمان برگزاری آزمون : روز پنجشنبه 1397/7/26 می باشد

عناوین شغلی رشته حقوق 


فهرست دستگاه های متقاضی جایزه ویژه حقوق دادن برتر