وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

اولین آمایش انگیزشی آنلاین در کشور

اولین آمایش انگیزشی آنلاین در کشور

1397/09/01

اولین آمایش مجازی به عنوان "آمایش انرژی" با مدیریت دکتر قاضی زاده، مورد استقبال حقوقدانان در سراسر کشور قرار گرفت. این آمایش به طور هم زمان از طریق  Live  در اینستاگرام منتشر شد. منتظر دیگر برنامه های مهیج آنلاین ما باشید.جایزه ویژه حقوق دادن برتر