وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

رأی شماره ۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

1399/08/21

ادامه مطلب

ابطال مصوبه اولویت انتصاب زنان و جوانان در پست‌های مدیریتی

1399/08/19


ادامه مطلب

رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

1399/08/14

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

1399/07/24

رأی وحدت رویه شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری


ادامه مطلب

رأی شماره ۸۱۹ – ۸۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ هیأت دیوان عدالت اداری

1399/07/19

رأی شماره ۸۱۹ – ۸۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ هیأت دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1399/07/08

رای وحدت رویه شماره ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب

رای شماره ۱۷۰۰۶۱- ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ دیوان عدالت اداری

1399/06/06

ادامه مطلب

رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

1399/03/13


موضوع: عدم ابطال آیین نامه اجرایی ضوابط اتحادیه صنف گلفروش‌ها و سموم دفع آفات نباتی مشهد

ادامه مطلب

رأی شماره ۱۶۷-۱۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1399/02/29


با موضوع: ابطال دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری دانشگاه شهید بهشتی

ادامه مطلب

رأی شماره ۳۳۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1399/01/28

ادامه مطلب

رأی شماره ۳۰۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1399/01/10


رأی شماره ۳۰۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:
ابطال «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در داروخانه دولتی و خصوصی» مصوب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ادامه مطلب

رأی شماره‌های ۲۷۹۸ و ۲۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1398/12/20 

رأی شماره‌های ۲۷۹۸ و ۲۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/د۴۰۰ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۶ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 


 

آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شماره ویژه نامه: ۱۲۶۲ 

 


سال هفتاد و شش شماره ۲۱۸۴۲

 

شماره۹۷۰۱۷۸۶                                                                                                                                             ۳/۱۲/۱۳۹۸

ادامه مطلب

رأی شماره ۳۱۶۰-۳۱۶۱

1398/12/19

رأی شماره ۳۱۶۰-۳۱۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دریافت بیش از یک عیدی برای ایثارگرانی که از دو محل حقوق می‌گیرند، مجوزی ندارد

ادامه مطلب

رای شماره ۲۸۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

1398/12/03

رای شماره ۲۸۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۸۷۱۳ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۵ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۳    شماره دادنامه۲۸۱۵    شماره پرونده۹۸۰۲۱۷۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیآقای محمد رستم زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۸۷۱۳ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۵ معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

ادامه مطلب

دادنامه شماره 2919 مورخ 17/10/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

1398/11/15

مرجع رسیدگی به دادخواست‌های اصلاح حکم بازنشستگی کارگران

ادامه مطلب


1 2 3