وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1396/07/19

رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۷ اصلاح دستورالعمل شماره ۶۳۵۴/۹۰/۱۰/۳۷۱ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۰ موضوع ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به لحاظ مغایرت با قانون.

ادامه مطلب

رأی شماره ۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع

1396/03/20

شماره هـ/۲۱۶/۹۴                                                                         ۱۳۹۶/۲/۳۰

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با موضوع:

«ابطال قسمتی از بند ۵ ماده ۴ مصوبه شماره ۴/۹۲/۶۲۳۲/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات از آموزشگاههای آزاد فنی‌ و حرفه‌ای» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین


ادامه مطلب

رأی شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1396/03/10

شماره هـ/۵۰۸/۹۴                                                                          ۱۳۹۶/۲/۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۵ با موضوع:

«ابطال بندهای ۵ و ۶ قسمت ب ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۳ از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

ادامه مطلب

رأی شماره‌های ۸۰۵ ـ ۸۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵هـ ـ ۱۷/۳/۱۳۸۵ هیأت‌وزیران

1396/02/10

رأی شماره‌های ۸۰۵ ـ ۸۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه  شماره ۲۶۴۹۴/ت۳۴۶۸۵هـ ـ ۱۷/۳/۱۳۸۵ هیأت‌وزیران

ادامه مطلب

رأی شماره های ۷۵۴ الی ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1395/11/04

رأی شماره های ۷۵۴ الی ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۱۸۰۱۳ـ ۱۳۹۴/۶/۲۱ وزارت آموزش و پرورش

ادامه مطلب

رأی شماره ۷۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1395/10/27

با موضوع ابطال مصوبۀ دانشگاه پیام نور دربارۀ معادل‌سازی دروس دوره کاردانی و کارشناسی

تاریخ دادنامه:   ۲۳/۹/۱۳۹۵         شماره دادنامه: ۷۲۱                کلاسه پرونده: ۹۲/۴۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابراهیم چاییده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ـ ۱۱ و ۱ـ ۵ از دستورالعمل شماره ۹۸۱۸۵/۲۱/د ـ ۷/۱۲/۱۳۸۹ دانشگاه پیام نور

ادامه مطلب


1