وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

جزئیات بیشتر مرحله دوم آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۳۹۸

جزئیات بیشتر مرحله دوم آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۳۹۸

1398/10/21

تشریح جزئیات بیشتر مرحله دوم آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۳۹۸  رامتین قانع رییس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلای قوه قضاییه :

تشریح جزئیات بیشتر مرحله دوم آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۳۹۸

رامتین قانع رییس کمیسیون کارآموزی مرکز وکلای قوه قضاییه پس از انتشار آگهی مرحله دوم آزمون این مرکز در سال ۱۳۹۸ برخی جزئیات بیشتر مربوط به این مرحله را تشریح کرد.

لینک اختصاصی ثبت نام هر داوطلب پیامک خواهد شد

رامتین قانع با در تشریح فرایند ثبت نام مرحله دوم در سامانه اینترنتی گفت: برای افزایش کیفیت مرحله دوم برای هر داوطلب با توجه به استان ها و مناطقی که تعریف کرده ایم در زمان مقرر پیامکی حاوی لینک می فرستیم که از طریق آن پیامک وارد سامانه شود. این هم به خاطر این است که افراد همه با هم و در یک زمان کوتاه به سامانه مراجعه نکنند و سامانه دچار اختلال نشود و فرایند کار ما در مرحله دوم را با مشکل مواجه نکند، لینک ها متعدد است و قابل مبادله میان پذیرفته شدگتن نیست.

هزینه ثبت نام در مرحله دوم ۱۰۰ هزار تومان است

وی با تاکید بر تلاش برای پایین نگه داشتن هزینه ثبت نام د راین مرحله افزود: هزینه مصاحبه با توجه به هزینه ای که بابت تیم های مصاحبه گر، اقامتشان و مسائل این چنینی نفری برای ما ایجاد می شود صد هزار تومان است، که این عدد بسیار تعدیل شده است که عدد قابل قبولی باشد.

آزمون آنلاین شخصیت شناسی مستقلا در نتیجه نهایی آزمون تاثیری ندارد

رییس کمیسیون کارآموزی مرکز مشاوران در مورد آزمون آنلاین شخصیت شناسی گفت: سوالات آزمون شخصیت شناسی سوالاتی است که به منظور شناسایی شخصیت افراد طراحی شده است که در چه مواردی نقاط ضعف و قوت دارند. تست آنلاین شخصیت شناسی خودش مستقلا خود در آزمون تاثیری ندارد ولی مصاحبه حضوری روانشناختی که با حضور روانشناسان صورت می گیرد موثر در نتیجه مصاحبه است

اولویت انتخاب حوزه محل اشتغال بر اساس رتبه داوطلبان خواهد بود

وی با تاکید بر ضرورت در نظر داشتن امکان سکونت پذیرفته شدگان در حوزه محل اشتغالشان در تشریح شیوه انتخاب حوزه قضایی محل اشتغال داوطلبان گفت: تعیین شهر محل اشتغال یا به عبارت دیگر تعیین حوزه قضایی محل اشتغال به این صورت است که از رتبه های بالاتر شروع می شود به رتبه های پایین تر و آن ها هر حوزه قضایی که مد نظرشان است و می تواند در تمام کشور پراکندگی داشته باشد را انتخاب کنند، به شرط آنکه داوطلب این آمادگی را داشته باشد که در آن شهر سکونت داشته باشد یعنی نمی تواند برود آنجا و تمرکز وکالتی پیدا کند ولی خودش جای دیگری ساکن باشد. می دانید که نقل و انتقال وکلا تابع تشریفات و مقررات خاصی است باید که این آمادگی را داشته باشد که درحوزه قضایی که انتخاب می کند سکونت و اشتغال هم داشته باشد.

 قانع در تکمیل پاسخ خود در رابطه با انتخاب محل اتشغال افزود: یعنی رتبه های برتر شروع می کنند به انتخاب کردن حوزه قضایی محل اشتغال تا ظرفیت حوزه های قضایی تکمیل شود و این طور نیست که مثلا یک نفر با رتبه پایین تر به صرف اینکه حوزه قضایی را زودتر در اولویت های بالاترش انتخاب کرده باشد،  اولویت داشته باشد. اولویت در انتخاب حوزه قضایی به ترتیب رتبه خواهد بود.

وی زمان انتخاب محل اشتغال را در همین مرحله اعلام کرد و گفت: انتخاب حوزه قضایی محل اشتغال در همین مرحله انجام می شود یعنی در شروع مرحله دوم وقتی که افراد به سامانه مراجعه می کنند می توانند بیست حوزه را برای اشتغال انتخاب کنند.

قانع گفت میانگین نمره مرحله تستی و مرحله دوم ملاک پذیرش داوطلبان خواهد بود: حد نصاب کماکان همان ۵۰ درصد است، با این توضیح که ارزش نمرات مرحله تستی و مرحله مصاحبه برابر هستند یعنی میانگین این نمرات به عنوان نمره نهایی ملاک خواهد بود.

سهمیه ایثارگران ۳۰ درصد ظرفیت به شرط احراز ۷۰ درصد نمره آخرین فرد سهمیه آزاد است

وی در ارتباط با سهمیه ایثارگران در آزمون ۱۳۹۸ مرکز وکلای قوه قضاییه گفت: سهمیه ایثارگران ۳۰ درصد ظرفیت نهایی خواهد بود، مشروط بر اینکه ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد را کسب کرده باشند.

 

   

 جایزه ویژه حقوق دادن برتر