وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

1396/03/18

شماره۲۶۱۰۹/ت۵۴۳۳۹هـ                                                              ۱۳۹۶/۳/۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نفت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۳ به پیشنهاد شماره ۱۱۷۳۴۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶
سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، آیین­نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین­نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

ب ـ خزانه: خزانه­داری کل کشور

پ ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

ت ـ سازمان­های توسعه­ای: سازمان­های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)،
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی

ث ـ مطالبات سازمان­های توسعه­ای: بدهی دولت مربوط به قبل از سال ۱۳۹۶ به سازمان­های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان­های توسعه­ای بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط که بر مبنای صورت­های مالی حسابرسی شده به تأیید سازمان حسابرسی می­رسد.

ج ـ بدهی سازمان­های توسعه­ای: مطالبات دولت بابت مالیات (با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تأیید خزانه) از سازمان­های توسعه­ای و شرکت­های تابعه دولتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها متعلق به سازمان­های توسعه­ای است.

ماده۲ـ سازمان­های توسعه­ای موظفند ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین­نامه، گزارش مطالبات، بدهی و مبالغ دریافتی از دولت طی برنامه­های توسعه سوم و چهارم و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تهیه و برای سازمان ارسال نمایند.

ماده۳ـ سازمان خصوصی­سازی موظف است ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین­نامه گزارشی از مبالغ واگذاری سهام شرکت­های تابعه و وابسته سازمان­های توسعه­ای مربوط به برنامه­های توسعه سوم و چهارم و قانون اجرای ­سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا پایان سال ۱۳۹۵ را تهیه و به سازمان و خزانه ارایه نماید.

ماده۴ـ سهم هر یک از سازمان­های توسعه­ای برای استفاده از تهاتر موضوع این آیین­نامه معادل یک سوم رقم مندرج در ردیف تملک دارایی­های مالی (۱۴ ـ ۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون (۴۰۰۰ میلیارد ریال) می­باشد. در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هر یک از سازمان­های توسعه­ای تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۶، با تأیید سازمان، سهم آنها توسط سایر سازمان­های توسعه­ای قابل مصرف است.

ماده۵ ـ در راستای اجرای این آیین­نامه سازمان­های توسعه­ای موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان می­باشند.

ماده۶ ـ خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماده (۵)، مطالبات سازمان­های توسعه­ای را با بدهی آنها (بر مبنای تقاضای سازمان­های توسعه­ای) تهاتر و اعمال حساب نماید.

ماده۷ـ منابع تهاتر شده براساس این آیین­نامه به منزله وصولی تلقی شده و در عملکرد ردیف درآمدی (۱۶۰۱۷۲) و منابع عمومی مورد تسویه موضوع جدول شماره (۵) قانون تأمین و اعمال حساب می­شود.

ماده۸ ـ در اجرای این آیین­نامه، اجرای ماده (۳۶) ضوابط اجرایی قانون، الزامی است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
ثبت نام