وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

بودجه بندی های و درسنامه های آزمون های مفهومی مهارتی

1395/09/02

اتاق فکر طراحان سوالات آزمونهای مفهومی مهارتی، هر ساله با نظمی دقیق و برنامه ای مشخص اقدام به بودجه بندی آزمونهای مفهومی مهارتی می نماید. رعایت اصول یادگیری صحیح مبتنی بر، مطالعه اولیه، مرور و تسلط نهایی، از ویژگی های منحصر به فرد این بودجه بندی هاست.
این بودجه بندی ها به گونه ای تدوین شده است که داوطلب ضمن مطالعه منابع جدید، در فواصل زمانی معین، مرور های منظمی نیز داشته باشد. آزمون های جامعی هم که به موازات برنامه اصلی برگزار می گردد سبب می شود تا داوطلب در طول دوره آزمونی، به تسلط غایی دست پیدا کرده و یکی از دغدغه های اصلی او که فراموشی مطالب خوانده شده است، برطرف گردد.

اندیشه متفاوت ، آموزش متفاوت ، سپس نتیجه متفاوت

بودجه بندی به مطالعه داوطلب نظم می‌دهد و او را مطمئن می‌سازد که می‌تواند طبق برنامه همه مباحث را بخواند. بودجه بندی های آزمون های مفهومی مهارتی بر این مبنا بوده است که حجم مطالب کمتر و تعداد آزمون ها بیشتر باشد تا داوطلب با شرکت در آزمون های بیشتر مهارت خود را افزایش داده و نکات بیشتری از درسنامه ها آموزش ببیند.

درسنامه ها:
یکی از ویژگی های ممتاز آزمون های مفهومی مهارتی ارایه درسنامه بجای پاسخنامه می باشد. در این آزمون‌ها بجای پاسخنامه، درسنامه ارائه می‌شود که حاوی نکات مهارتی و مفهومی متعددی می‌باشد. درمجموعه درسنامه ها بیش از 18هزارنکته آموزشی مطرح می شود که داوطلبان به جهت غنای مطلب از آنها با عنوان گنجنامه یاد می کنند.بی شک مطالعه دقیق این درسنامه ها به داوطلب مهارتی می دهد که موفقیت در هر آزمونی (اعم از نص محور یا مفهومی) برای او قطعی است. برای درک ارزش و اهمیت درسنامه های داداستان اشاره ای گذار به فایل تطبیق مستند کافی ست. سوالات طراحی شده توسط تیم تخصصی طراحان، حدود 87.5 درصد سوالات آزمون وکالت 1394 (معادل 105 سوال) را پوشش داده است که درصد قابل ملاحظه ایست و به بسیاری از سوالات بیش از یک بار اشاره شده است و در صورتی که داوطلبین آزمون ها صرفا به مطالعه سوالات و درسنامه ها بسنده میکردند، قادر به پاسخ گویی به 105 سوال از سوالات آزمون اصلی می شدند و در نتیجه در هر یک از کانون های 23 گانه امکان قبولی داشتند.
کارنامه تفصیلی:
در هر یک از آزمون های مفهومی مهارتی به داوطلبین، کارنامه ای کشوری داده می شود که شامل بیش از 32 گزارش مختلف درباره وضعیت داوطلب است. زمانی یک داوطلب می تواند نقاط قوت و ضعف خود را بهتر شناسایی کند که یک کارنامه جامع با گزارش جز به جز وضعیت او و سایر رقبا و جایگاه علمی – آزمونی او را تحلیل کند.
گزارشات مهم مدرج در کارنامه داوطلبین:
1 - نمره تراز
2 - معدل کل
3 - درصد هر درس به تفکیک
4 - درصد بدون غلط
5 - نمره بدون غلط
6 - درصد اولین نفر در هر درس
7 - میانگین کشوری
8 - میانگین برتران
9 - نمودار رشد درسی
10 - نمره تحلیلی
11 - و موارد بسیار دیگری

در هر دوره آزمونی، آمایشی با موضوع تحلیل گزارش های 32 گانه کارنامه های آزمون های مفهومی- مهارتی برگزار می گردد که در هر دوره تکرار می شود و باعث شناخت و تسلط داوطلبین به کارنامه هایشان می گردد.ثبت نام