وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

آمایش تغییر و تصمیم ؛ ویژه آزمون وکالت و قضاوت 1398

آمایش تغییر و تصمیم ؛ ویژه آزمون وکالت و قضاوت 1398

1397/11/25

مهارت تصمیم گیری از جمله مهارت هایی است که می تواند بر کیفیت زندگی ما تاثیر بسیاری داشته باشد. هر تصمیم یک گام و یک جهش در جهت تغییر است و قرارگیری در یک فرایند تصمیم و تغییر سبب می شود فرد به موفقیت های دلخواه خود دست یابد.  
آمایش "تغییر و تصمیم" از سری آمایش های بودجه بندی آزمون های مفهومی- مهارتی داداِستان،  با حضور پرشور دانشپذیران حقوقی برگزار گردید.  از جمله محورهای اصلی این آمایش که توسط دکتر قاضی زاده مطرح گردید می توان به موضوعاتی چون ضرورت تصمیم گیری برای ایجاد تغییر و باور به معجزه ذهن و نحوه برنامه ریزی و مطالعه جهت موفقیت در آزمون وکالت 1398 اشاره نمود.


این آمایش با طرح چند سوال مهم و اساسی از سوی بنیانگذار سبک مفهومی- رمزنگاری در حقوق جزا،  آغاز شد. سوالاتی همچون؛
-  علت برگزاری این آمایش با عنوان "تغییر و تصمیم" چیست؟
-  چه عواملی موجب می شود برخی افراد به راحتی در این آزمون به نتیجه دلخواه خود دست یابند؟
-  عواملی محیطی به چه میزان موفقیت های فردی- تحصیلی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد؟
-   آیا پذیرش در آزمون وکالت، تنها هدف بزرگ یک فرد موفق می باشد؟
در ادامه استاد قاضی زاده، ضمن تشریح مراحل بودجه بندی و تعداد مرورهای منابع در هر دوره آزمونی و تاکید بر انجام کلیه مراحل این بودجه بندی توسط دانش آموختگان اعلام کردند: " ثمره پیروی از بودجه بندی آزمون های مفهومی – مهارتی داداِستان تا به امروز حدود 187 نفر رتبه تک رقمی، و همچنین فقط در سال 1397  تعداد 41 نفر رتبه برتر زیر 10 ، در سراسر کشور از داوطلبان موسسه داداستان می باشد. بنابراین از شما تقاضا می شود برای کسب رتبه برتر در آزمون وکالت 1398 فقط مراحل بودجه بندی آزمون های مفهومی- مهارتی را 0 تا 100 عمل نمایید."  
همچنین در پایان ایشان به دانش آموختگان توصیه نمودند در خصوص نحوه برنامه ریزی و مطالعه از مشاوره رتبه های برتر بهره مند گردند و همواره با برنامه ریزی پیش بروند  و در این روند تاملی بر روی  دفتر برنامه ریزی  "قطار برنا " داشته باشند.
فایل صوتی این آمایش در پرتال داوطلبی شما درج شده است، امید است با دقت به آن گوش فرادهید.جایزه ویژه حقوق دادن برتر