وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۰/۴/۳

1400/04/05

رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور


ادامه مطلب

رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور

1400/02/19

ادامه مطلب

رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور

1400/01/23

رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور


ادامه مطلب

رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور

1400/01/23

رای وحدت رویه شماره ۸۰۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور


ادامه مطلب

رأی وحدت رویھ شماره ٨٠۶ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور

1400/01/14

ادامه مطلب

رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

1399/12/16


ادامه مطلب

رای وحدت رویه شماره ۸۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

1399/10/20

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

1399/08/27

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۳۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۹۹ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۹ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای محمدرضا حبیبی، رئیس کل محترم دادگستری استان اصفهان، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم و بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اینکه آیا مسئولیت سارقان در رد اموال مسروقه به صورت تضامنی است یا غیرتضامنی(مساوی)، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

     الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۳۶۹۷۰۱۶۹۰ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان میثم … و جمال … دایر بر مشارکت در سرقت از منزل در شب، شعبه ۱۱۲دادگاه  کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۴ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۶چنین رأی داده است:«… مستنداً به ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هریک از متهمان را به تحمل دو سال حبس تعزیری و تحمل چهل ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به نحو تضامن محکوم می‌نماید» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته فراهم گردد، اقامه و ابراز نشده است و قرائن و امارات موجود در پرونده من حیث‌المجموع باعث حصول علم بر ارتکاب جرم می‌گردد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه تأیید می‌گردد، لیکن مجازات حبس وی به ۶ ماه تبدیل و تقلیل داده می‌شود.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۷۶۷۰۰۴۱۱ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۹ شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان ایرج… و مهدی … دائر بر مشارکت در سرقت از انبار، شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره ۲۴۵۵ ـ ۵/۱۲/۱۳۹۸ چنین رأی داده است:«…بزه انتسابی را به نامبرده ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۸، ۱۹، ۱۲۵، ۶۵۶ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و کتاب پنجم آن (تعزیرات)، حکم به محکومیت متهمین به تحمل هر یک سه سال حبس و ۷۰ضربه شلاق تعزیری و به صورت تساوی رد مال به شاکی به شرح صفحه ۴۷ پرونده صادر می‌نماید.» که پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رأی داده است:

«تجدیدنظرخواهی… وارد نیست؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده از جمله اقاریر صریح و با رعایت مقررات قانونی و موازین قضایی صادر گردیده و ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه گردد به عمل نیامده است، مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه را تأیید می‌نماید.»


ادامه مطلب

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

1399/08/27

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۳۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادسـتان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۹۸ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۹ منتهی گردید.


ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ٧٩۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور

1399/08/11

ادامه مطلب

صدور رای وحدت رویه جدید در مورد عدم مسوولیت تضامنی سارقین در رد مال

1399/07/16

دکتر علی خالقی وکیل دادگستری و استاد برجسته آیین دادرسی کیفری در حساب اینستاگرامی خود از صدور رای وحدت رویه جدید در مورد عدم مسوولیت تضامنی سارقین در رد مال از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور خبر داد.

دکتر خالقی در پست اینستاگرامی خود چنین نوشته است:ادامه مطلب

رای وحدت رویه مورخ 1399/7/08هیأت عمومی دیوان عالی کشور

1399/07/09

صدور رای وحدت رویه درباره نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات پزشکی

ادامه مطلب

رای وحدت رویه شماره ۷۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور

1399/07/08

رای وحدت رویه شماره  ۷۹۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱

1399/05/22

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه در خصوص «خسارت تاخیر تأدیه افراد ورشکسته»

1399/03/29

صدور رأی وحدت رویه در خصوص «خسارت تاخیر تأدیه افراد ورشکسته» 1399/3/27

ادامه مطلب


1 2 3