وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱

1399/05/22

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه در خصوص «خسارت تاخیر تأدیه افراد ورشکسته»

1399/03/29

صدور رأی وحدت رویه در خصوص «خسارت تاخیر تأدیه افراد ورشکسته» 1399/3/27

ادامه مطلب

رأی شماره ۳۳۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1399/02/01

ادامه مطلب

۷۸۶ رأی وحدت رویه شماره

1398/12/22

 

۷۸۶ رأی وحدت رویه شماره 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

 

شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۱۲۳۰                                                                ۱۳۹۸/۱۲/۶

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف ۵۶/۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۸۶ـ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.


ادامه مطلب

مواعد اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی

1398/12/06

رأی وحدت‌رویه شماره ۲۶۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخصوص مواعد اعتراض به آرای مراجع شبه قضاییادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

1398/11/28

دیه ترک برداشتن استخوان هر عضو، چهارپنجم دیه شکستگی التیام یافته بدون عیب همان عضو است، در نتیجه مقدار دیه ترک برداشتن استخوان ساعد دست، چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف دیه کامله خواهد بود

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹

1398/11/27

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ادامه مطلب

رأی شماره ۲۹۸۵ مورخ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1398/11/19

رأی شماره ۲۹۸۵ مورخ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۹۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

هزینه‌های درمانی ناشی از عوارض اعمال جراحی مشمول تعهدات بیمه پایه استشماره دادنامه : ۲۹۸۵     تاریخ دادنامه: ۲۴؍۱۰؍۱۳۹۸        شماره پرونده: ۹۷۰۲۵۹۷

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

1398/11/17

رای وحدت رویه شماره ۷۸۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

دادستان علاوه بر آراء برائت صادره از دادگاه انقلاب، حق تجدیدنظرخواهی از آراء برائت صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی را نیز دارد

ادامه مطلب

رأی‌وحدت‌‌رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت‌‌عمومی دیوان ‌عالی‌کشور

1398/11/17

 جدیدترین رأی‌وحدت‌‌رویه شماره ۷۸۴ـ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت‌‌عمومی دیوان ‌عالی‌کشور

ادامه مطلب

لزوم اخذ مجوز برای کسب و کارهای حقوقی

1398/10/11

رای جدید دیوان عدالت اداری و پایان یک مناقشه

ادامه مطلب

سهمیه ایثارگران در آزمون های استخدامی

1398/10/07

ابطال معافیت مشمولین استخدامی ۲۵% ایثارگران از شرکت در آزمونهای استخدامی

ادامه مطلب

صدور دو رأی وحدت‌رویه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور

1398/09/21

در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص دو موضوع دیه ترک خوردگی عضو و آرای مختلف صادره در رابطه با ماده الحاقی ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر رای وحدت رویه صادر شد.

به نقل از ایسنا، صبح امروز (سه‌شنبه) جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور رئیس دیوان عالی کشور و قضات این دیوان برگزار شد.

ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1398/06/23

 رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: تعلق مستمری ورثه اناث متوفی از تاریخ فوت مورث است

تاریخ دادنامه: ۱۸/۴/۱۳۹۸       شماره دادنامه: ۷۹۱       کلاسه پرونده:۹۷/۱۹۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: خانم مریم عنایت راد

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شاکیان پرونده‌های مورد تعارض، همگی افرادی هستند که مورث آنها کارگر و بیمه شده تأمین اجتماعی بوده و بازماندگان به دلیل فوت همسرانشان به شعب آن سازمان مراجعه تا مستمری دریافت نمایند لیکن به دلیل عدم پرداخت کامل حق بیمه توسط کارفرما سازمان تأمین اجتماعی نسبت به برقراری مستمری اقدام ننموده است. شاکیان ناگزیر بدواً به هیأتهای موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مراجعه و هیأتهای مذکور رأی به محکومیت کارفرما به پرداخت حق بیمه در وجه صندوق تأمین اجتماعی صادر نموده‌اند. سپس با تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی دعوایی به خواسته الزام به وصول بیمه و برقراری مستمری مطرح و شعب دیوان حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند. در همین راستا سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ وصول حق بیمه اقدام به برقراری مستمری نموده ولی شکات مجدداً با تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری تقاضای برقراری مستمری از تاریخ فوت همسرانشان را نموده‌اند. بر این اساس بعضی از شعب حکم بـه ورود شکایت و برقراری مستمری از زمان فوت و بعضی دیگر با استدلال متفاوت حکم به ورود شکایت از تاریخ شکایت و در واقع حکم به رد شکایت از تاریخ فوت نموده‌اند.


ادامه مطلب

رأی وحدت رویه شماره‌های ۴۱۵ الی ۴۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

1398/05/06

رأی  وحدت رویه شماره‌های ۴۱۵ الی ۴۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


ادامه مطلب


1 2