وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

اپلیکیشن آزمون های مفهومی مهارتی

رویدادهای داداِستانبرنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

آمایش
آزمون
کلاس
کارگاه
عنوان توضیحات روز برگزاری ساعت برگزاری
کلاس
کلاس جزا ویژه دوره 51 ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. یکشنبه
1396/07/02
15:00 - 20:00
کلاس
کلاس جزا ویژه دوره 51 ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. دوشنبه
1396/07/03
15:00 - 20:00
آمایش
آمایش ناگفته های آزمون وکالت ( صاعقه) ویژه گروه های آزمونی رزرو کننده در سایت reg.dadisma.com ساعت 15 الی 19 در محل مجتمع ساپکو واقع در میدان تلویزیون نبش شهید منتظری 7 برگزار می شود. سه شنبه
1396/07/04
15:00 - 19:00
کلاس
کلاس جزا ویژه دوره 51 ساعت 15 الی 20 برگزار نمی شود. چهارشنبه
1396/07/05
15:00 - 20:00
لغو شده است
کلاس
کلاس اصول فقه ویژه دوره 51 ساعت 9 الی 14 و ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. پنجشنبه
1396/07/06
09:00 - 20:00
کلاس
کلاس اصول فقه ویژه دوره 51 ساعت 11 الی 15 و ساعت 16 الی 20 برگزار می شود. جمعه
1396/07/07
11:00 - 20:00

خدمات آزمون های مفهومی - مهارتی (آشنایی با برخی از خدمات و طرح های انحصاری موسسه)

مشاهده فهرست کامل طرح ها و خدمات موسسه ....