وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

اسامی نهایی پذیرفته شدگان آزمون وکالت 95 در سطح کانون های ایران

برنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

آمایش
آزمون
کلاس
کارگاه
عنوان توضیحات روز برگزاری ساعت برگزاری
آمایش
آمایش باید ها و نباید ها ویژه ی گروه های آزمونی 61، 58 و 45 مرحله ای در محل موسسه برگزار می شود (ساعت متعاقبا اعلام می شود) دوشنبه
1396/02/11
15:00 - 17:00
کلاس
کلاس جزا ویژه ی دوره ی 47 کلاسی در محل موسسه برگزار می شود چهارشنبه
1396/02/13
09:00 - 14:00
کلاس
کلاس جزا ویژه ی دوره ی 46 کلاسی در محل موسسه برگزار می شود چهارشنبه
1396/02/13
15:00 - 20:00
کلاس
کلاس آیین دادرسی مدنی ویژه ی دوره 46 کلاسی در محل موسسه برگزار می شود پنجشنبه
1396/02/14
09:00 - 14:00
کلاس
کلاس آیین دادرسی مدنی ویژه ی دوره 47 در محل موسسه برگزار می شود پنجشنبه
1396/02/14
15:00 - 20:00
کلاس
کلاس آیین دادرسی مدنی ویژه ی دوره 46 در محل موسسه برگزار می شود جمعه
1396/02/15
11:00 - 15:00
کلاس
کلاس آیین دارسی مدنی وِیژه ی دوره 47 در محل موسسه برگزار می شود جمعه
1396/02/15
16:00 - 20:00

خدمات آزمون های مفهومی - مهارتی (آشنایی با برخی از خدمات و طرح های انحصاری موسسه)

مشاهده فهرست کامل طرح ها و خدمات موسسه ....

دهکده سفید