وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

100 نکته ی آموزشی ( مبحث تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی)

اپلیکیشن آزمون های مفهومی مهارتی

برنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

آمایش
آزمون
کلاس
کارگاه
عنوان توضیحات روز برگزاری ساعت برگزاری
کلاس
آخرین جلسات کلاس جزا ویژه دوره 47 از ساعت 8 صبح الی 15 بعد از ظهر برگزار می شود. چهارشنبه
1396/06/29
08:00 - 15:00
در حال برگزاری
کلاس
آخرین جلسه کلاس تجارت ویژه دوره 51 از ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. چهارشنبه
1396/06/29
15:00 - 20:00
کلاس
آخرین جلسه کلاس مدنی ویژه دوره 51 از ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. پنجشنبه
1396/06/30
15:00 - 20:00
کلاس
جبرانی کلاس جزا ویژه دوره 51 از ساعت 9 الی 14 و ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. جمعه
1396/06/31
09:00 - 20:00

خدمات آزمون های مفهومی - مهارتی (آشنایی با برخی از خدمات و طرح های انحصاری موسسه)

مشاهده فهرست کامل طرح ها و خدمات موسسه ....