وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

اسامی نهایی پذیرفته شدگان آزمون وکالت 95 در سطح کانون های ایران

برنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

آمایش
آزمون
کلاس
کارگاه
عنوان توضیحات روز برگزاری ساعت برگزاری
کلاس
کلاس آیین دادرسی کیفری ویژه ی دوره 46 در محل موسسه برگزار می شود جمعه
1395/12/06
11:00 - 15:00
کلاس
کلاس آیین دادرسی کیفری ویژه ی دوره 46 در محل موسسه برگزار می شود (استثناعا) جمعه
1395/12/06
16:00 - 20:00

خدمات آزمون های مفهومی - مهارتی (آشنایی با برخی از خدمات و طرح های انحصاری موسسه)

مشاهده فهرست کامل طرح ها و خدمات موسسه ....

دهکده سفید