وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقیbanner96

رویدادهای داداِستان

آزمون سردفتری

برگزاری اولین دوره کلاسی آزمون سردفتری در سال ۱۳۹۷

فروردین 97

                  اکران فیلم حقوقی ویژه آزمون های مفهومی مهارتی

اکران فیلم حقوقی ویژه آزمون های مفهومی مهارتی

اردیبهشت 97

                 فراگیری مهارت تندخوانی و تقویت حافظه

فراگیری مهارت تندخوانی و تقویت حافظ

اردیبهشت 97
تقویت حافظه

جدیدترین آرای وحدت رویه در کارگاه تخصصی آراد

خرداد 97
مشاهده تمامی رویدادها

برنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

آمایش
آزمون
کلاس
کارگاه
عنوان توضیحات روز برگزاری ساعت برگزاری
کلاس
کلاس مدنی ویژه ی دوره 55 ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. شنبه
1397/04/02
15:00 - 20:00
کلاس
کلاس مدنی ویژه ی دوره 54 ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. یکشنبه
1397/04/03
15:00 - 20:00
کلاس
کلاس تجارت ویژه ی دوره 55 ساعت 14 الی 20 برگزار می شود. دوشنبه
1397/04/04
14:00 - 20:30
کارگاه
جبرانی کارگاه فارسی ویژه ی دوره سردفتری ساعت 9 الی 14 و ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. سه شنبه
1397/04/05
09:00 - 20:00
آمایش
آمایش بسیار مهم با موضوع معرفی نظام نوین آموزشی ویژه گروه آزمونی 38 مرحله ای ساعت 17 در محل موسسه تشکیل می شود. سه شنبه
1397/04/05
17:00 - 19:00
کارگاه
آخرین جلسات کارگاه فارسی ویژه ی دوره سردفتری ساعت 9 الی 14 و ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. چهارشنبه
1397/04/06
09:00 - 20:00
آمایش
آمایش بسیار مهم با موضوع تِکاد ( آموزش تکنیک های تست زنی داداِستان ) ویژه گروه های آزمونی 64 و 61 و 47 و 38 مرحله ای ساعت 16 در محل موسسه برگزار می شود. رزرو از طریق reg.dadsima.com چهارشنبه
1397/04/06
16:00 - 18:00
کلاس
کلاس اصول فقه ویژه ی دوره 54 ساعت 9 الی 14 برگزار می شود. پنجشنبه
1397/04/07
09:00 - 14:00
کلاس
کلاس اصول فقه ویژه ی دوره ی 55 ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. پنجشنبه
1397/04/07
15:00 - 20:00

خدمات آزمون های مفهومی - مهارتی (آشنایی با برخی از خدمات و طرح های انحصاری موسسه)

مشاهده فهرست کامل طرح ها و خدمات موسسه ....