وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

مشاهده ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت آزمون سال ۹۶ در کانون های سطح کشور

بودجه بندی 30

برنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

آمایش
آزمون
کلاس
کارگاه
عنوان توضیحات روز برگزاری ساعت برگزاری
کلاس
کلاس آیین دادرسی مدنی ویژه دوره 51 از ساعت 9 الی 14 و 15 الی 20 برگزار می شود. جمعه
1396/05/06
09:00 - 20:00
کارگاه
کارگاه موجر و مستوجر ویژه کد اول رزرو کنندگان در سایت Reg از ساعت 9 الی 13 در محل دادستان برگزار می شود. شنبه
1396/05/07
09:00 - 13:00
کلاس
کلاس حقوق مدنی ویژه کد 47 ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. شنبه
1396/05/07
15:00 - 20:00

خدمات آزمون های مفهومی - مهارتی (آشنایی با برخی از خدمات و طرح های انحصاری موسسه)

مشاهده فهرست کامل طرح ها و خدمات موسسه ....