وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

اسامی نهایی پذیرفته شدگان آزمون وکالت 96 در سطح کانون های ایران

برنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

آمایش
آزمون
کلاس
کارگاه
عنوان توضیحات روز برگزاری ساعت برگزاری
کلاس
کلاس اصول فقه ویژه دوره چهل و شش در محل موسسه برگزار می گردد جمعه
1395/11/08
11:00 - 20:00
کلاس
آغاز کلاس اصول فقه ویژه ی دوره چهل و ششم با حضور دکتر مروارید به شیوه ی انطباقی در محل موسسه برگزار می گردد پنجشنبه
1395/11/07
09:00 - 14:00
کارگاه
گارگاه اصول فقه ویژه دوره چهل و هفت در محل موسسه برگزار می گردد پنجشنبه
1395/11/07
15:00 - 19:00
کلاس
کلاس جزا ویژه دوره چهل و ششم در محل موسسه برگزار می گردد چهارشنبه
1395/11/06
15:00 - 20:00
کلاس
کلاس مدنی ویژه ی دوره چهل و ششم در محل موسسه برگزار می گردد یکشنبه
1395/11/03
15:00 - 20:00

خدمات آزمون های مفهومی - مهارتی (آشنایی با برخی از خدمات و طرح های انحصاری موسسه)

مشاهده فهرست کامل طرح ها و خدمات موسسه ....