وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقیbanner96

رویدادهای داداِستان


                 فراگیری مهارت تندخوانی و تقویت حافظه

فراگیری مهارت تندخوانی و تقویت حافظ

اردیبهشت 97
تقویت حافظه

جدیدترین آرای وحدت رویه در کارگاه تخصصی آراد

خرداد 97
تکاد

آمایش آموزش تکنیک های تست زنی داداِستان (تکاد)

تیرماه 97

                  باشگاه رتبه سازی آزمون های مفهومی مهارتی سال 1397

باشگاه رتبه سازی آزمون های مفهومی مهارتی سال 1397

تیرماه 97
مشاهده تمامی رویدادها

برنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

آمایش
آزمون
کلاس
کارگاه
عنوان توضیحات روز برگزاری ساعت برگزاری
کارگاه
کارگاه تعزیرات ویژه ی دوره 55 ساعت 8 الی 12 برگزار می شود. سه شنبه
1397/04/26
08:00 - 12:00
برگزار شده است
کارگاه
کارگاه تعزیرات ویژه ی دوره 54 ساعت 13 الی 17 برگزار می شود. سه شنبه
1397/04/26
13:00 - 17:00
در حال برگزاری
کلاس
کلاس تجارت ویژه ی دوره 58 ساعت 17 الی 19 برگزار می شود. سه شنبه
1397/04/26
17:00 - 19:00
کلاس
کلاس جزا ویژه ی دوره ی 55 ساعت 9 الی 14 برگزار می شود. چهارشنبه
1397/04/27
09:30 - 14:00
کلاس
کلاس جزا ویژه ی دوره ی 54 ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. چهارشنبه
1397/04/27
15:00 - 20:00
کلاس
آخرین جلسه ی کلاس آیین دادرسی مدنی ویژه ی دوره 54 ساعت 9 الی 14 برگزار می شود. پنجشنبه
1397/04/28
09:00 - 14:00
کلاس
کلاس آیین دادرسی مدنی ویژه ی دوره 55 ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. پنجشنبه
1397/04/28
15:00 - 20:00
کلاس
کلاس آیین دادرسی مدنی ویژه ی دوره 55 ساعت 11 الی 15 و ساعت 16 الی 20 برگزار می شود. جمعه
1397/04/29
11:00 - 20:00

خدمات آزمون های مفهومی - مهارتی (آشنایی با برخی از خدمات و طرح های انحصاری موسسه)

مشاهده فهرست کامل طرح ها و خدمات موسسه ....