وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقیbanner96

رویدادهای داداِستان


                 فراگیری مهارت تندخوانی و تقویت حافظه

فراگیری مهارت تندخوانی و تقویت حافظ

اردیبهشت 97
تقویت حافظه

جدیدترین آرای وحدت رویه در کارگاه تخصصی آراد

خرداد 97
تکاد

آمایش آموزش تکنیک های تست زنی داداِستان (تکاد)

تیرماه 97

                  باشگاه رتبه سازی آزمون های مفهومی مهارتی سال 1397

باشگاه رتبه سازی آزمون های مفهومی مهارتی سال 1397

تیرماه 97
مشاهده تمامی رویدادها

برنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

آمایش
آزمون
کلاس
کارگاه
عنوان توضیحات روز برگزاری ساعت برگزاری
کلاس
کلاس مدنی ویژه ی دوره 55 ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. شنبه
1397/04/30
15:00 - 20:00
کلاس
کلاس مدنی ویژه ی دوره 54 ساعت 14 الی 20 تشکیل می شود. یکشنبه
1397/04/31
14:00 - 20:00
کلاس
جبرانی کلاس جزا ویژه ی دوره 55 ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. دوشنبه
1397/05/01
15:00 - 20:00
کارگاه
کارگاه تعزیرات ویژه ی دوره 55 ساعت 8 الی 12 برگزار می شود. سه شنبه
1397/05/02
08:00 - 12:00
کارگاه
کارگاه تعزیرات ویژه ی دوره 54 ساعت 13 الی 17 برگزار می شود. سه شنبه
1397/05/02
13:00 - 17:00
کلاس
کلاس جزا ویژه ی دوره 55 ساعت 9 الی 14 برگزار می شود. چهارشنبه
1397/05/03
09:00 - 14:00
کلاس
کلاس جزا ویژه ی دوره 54 ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. چهارشنبه
1397/05/03
15:00 - 20:00
کلاس
کلاس اصول فقه ویژه ی دوره 54 ساعت 9 الی 14 برگزار می شود. پنجشنبه
1397/05/04
09:00 - 14:00
کلاس
کلاس اصول فقه ویژه ی دوره 55 ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. پنجشنبه
1397/05/04
15:00 - 20:00

خدمات آزمون های مفهومی - مهارتی (آشنایی با برخی از خدمات و طرح های انحصاری موسسه)

مشاهده فهرست کامل طرح ها و خدمات موسسه ....