وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

100 نکته ی آموزشی ( مبحث تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی)

بودجه بندی 30

برنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

آمایش
آزمون
کلاس
کارگاه
عنوان توضیحات روز برگزاری ساعت برگزاری
ویژه برنامه
پنجمین برنامه اعضاء کانون بالندگی با موضوع " چرا سال اول قبول نشدم؟" ویژه اعضاء کانون بالندگی و رزرو کنندگان در سایت reg ساعت 12 الی 14 با حضور دکتر قاضی زاده در محل دادستان برگزار می شود. دوشنبه
1396/05/30
12:00 - 14:00
برگزار شده است
کلاس
کلاس حقوق مدنی ویژه دوره 51 ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. دوشنبه
1396/05/30
15:00 - 20:00
در حال برگزاری
کلاس
کلاس تجارت ویژه دوره 51 ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. سه شنبه
1396/05/31
15:00 - 20:00
کلاس
آخرین جلسه کلاس اصول فقه ویژه دوره 47 ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. سه شنبه
1396/05/31
15:00 - 20:00
کلاس
کلاس جزا ویژه دوره 47 ساعت 9 الی 14 برگزار می شود. چهارشنبه
1396/06/01
09:00 - 14:00
کلاس
کلاس جزا ویژه دوره 46 ساعت 15 الی 20 تشکیل می شود. چهارشنبه
1396/06/01
15:00 - 20:00
کلاس
کلاس اصول فقه ویژه دوره 51 ساعت 9 الی 14 و ساعت 15 الی 20 تشکیل می شود. پنجشنبه
1396/06/02
09:00 - 20:00

خدمات آزمون های مفهومی - مهارتی (آشنایی با برخی از خدمات و طرح های انحصاری موسسه)

مشاهده فهرست کامل طرح ها و خدمات موسسه ....