وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

Menu
یک حال نو
مشاوره وکالت
کانال تلگرامی دادِستان
دادستان در اینستاگـرام
ایتا
قبولی وکالت 97
جدول تحلیلی اعلام ظرفیت کانون های وکلا برای آزمون وکالت 99

رویدادهای داداِستان

کارگاه مهم قانون صدور چک

کارگاه مهم قانون صدور چک

مردادماه 99
کارگاه اجرای احکام مدنی

کارگاه اجرای احکام مدنی

تیرماه 99
 کارگاه تخصصی حمایت از خانواده

کارگاه تخصصی حمایت از خانواده

مردادماه 99

کارگاه موجر و مستاجر

شهریورماه 99
مشاهده تمامی رویدادها

برنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

آمایش
آزمون
کلاس
کارگاه
دسته عنوان توضیحات روز برگزاری ساعت برگزاری
آزمون
آزمون ویژه گروه آزمونی 18 مرحله ای (آزمون تعیین سطح ) رزرو صرفا از طریق : reg.dadsima.com جمعه
1399/07/11
08:00 - 14:00
کلاس
کلاس آیین دادرس مدنی ویژه کد 72 ( هفتادو دومین دوره وکالت و قضاوت ) - استاد مقدم جمعه
1399/07/11
14:00 - 20:00
کلاس
کلاس آیین دادرسی مدنی وِیژه کد 73 ( هفتادوسومین دوره وکالت و قضاوت ) - استاد مقدم جمعه
1399/07/11
14:00 - 20:00
کلاس
کلاس آیین دادرسی مدنی ویژه کد 76 (هفتاد وششمین دوره وکالت و قضاوت ) - استاد مقدم جمعه
1399/07/11
14:00 - 20:00
کلاس
کلاس حقوق مدنی ویژه کد 73 (هفتادوسومین دوره وکالت و قضاوت ) - استاد صفاکیش مبحث تدریس : ادامه مدنی 5 شنبه
1399/07/12
15:00 - 20:00
کلاس
کلاس حقوق مدنی ویژه کد 76 (هفتاد و ششمین دوره وکالت و قضاوت ) - استاد صفاکیش مبحث تدریس : ادامه مدنی 5 شنبه
1399/07/12
15:00 - 20:00
کلاس
برنامه متعاقبا اعلام میگردد. یکشنبه
1399/07/13
15:00 - 20:00
کلاس
جبرانی کلاس آیین دادرسی مدنی ویژه کد 72 (هفتادو دومین دوره وکالت و قضاوت ) - استاد مقدم دوشنبه
1399/07/14
09:00 - 14:00
کلاس
جبرانی کلاس آیین دادرسی مدنی ویژه کد 73 (هفتادو سومین دوره وکالت و قضاوت ) - استاد مقدم دوشنبه
1399/07/14
09:00 - 14:00
کلاس
جبرانی کلاس آیین دادرسی مدنی ویژه کد 76 (هفتادو ششمین دوره وکالت و قضاوت ) - استاد مقدم دوشنبه
1399/07/14
09:00 - 14:00
آمایش
آمایش مهم تحلیل انتخاب کانون ویژه گروه های آزمونی 64,61,47,38,32,18مرحله ای رزرو صرفا از طریق : reg.dadsima.com دوشنبه
1399/07/14
16:00 - 18:00
کلاس
برنامه متعاقبا اعلام میگردد. سه شنبه
1399/07/15
09:00 - 14:00
کلاس
برنامه متعاقبا اعلام میگردد. سه شنبه
1399/07/15
15:00 - 20:00
کلاس
برنامه متعاقبا اعلام میگردد. چهارشنبه
1399/07/16
08:00 - 13:00
کلاس
جبرانی کلاس اصول فقه ویژه کد 73 ( هفتاد و سومین دوره وکالت و قضاوت ) - استاد مروارید چهارشنبه
1399/07/16
14:00 - 20:00

خدمات آزمون های مفهومی - مهارتی (آشنایی با برخی از خدمات و طرح های انحصاری موسسه)

مشاهده فهرست کامل طرح ها و خدمات موسسه ....