وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

Menu
یک حال نو
مشاوره وکالت
کانال تلگرامی دادِستان
دادستان در اینستاگـرام
ایتا
اپلیکیشن آزمون های مفهومی مهارتی
قبولی وکالت 97
جدول تحلیلی اعلام ظرفیت کانون های وکلا برای آزمون وکالت 98

رویدادهای داداِستان

 کارگاه آنلاین رایگان حقوق جزا

کارگاه آنلاین رایگان حقوق جزا

اردیبهشت 99
 آمایش تغییر و تصمیم(باور به خود و هدف)

آمایش تغییر و تصمیم باور به خود و هدف

اردیبهشت 99
آمایش با موضوع تمرکز، تندخوانی و تقویت حافظه

آمایش با موضوع تمرکز، تندخوانی و تقویت حافظه

اردیبهشت 99
 باشگاه موفقیت، ویژه حقوقدانان مهرآفرین داداِستانی

باشگاه موفقیت، ویژه حقوقدانان مهرآفرین داداِستانی

اردیبهشت 99
مشاهده تمامی رویدادها

برنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

آمایش
آزمون
کلاس
کارگاه
دسته عنوان توضیحات روز برگزاری ساعت برگزاری
کلاس
کلاس جبرانی آیین دادرسی مدنی ویژه کد 72 ( هفتادو دوم دوره وکالت و قضاوت)- استاد مقدم مبحث تدریس:تنظیم دادخواست - وکالت یکشنبه
1399/05/26
08:00 - 14:00
کلاس
کلاس جبرانی آیین دادرسی مدنی ویژه کد 73 ( هفتادو سومین دوره وکالت و قضاوت) - استاد مقدم مبحث تدریس: تنظیم دادخواست - وکالت یکشنبه
1399/05/26
08:00 - 14:00
کلاس
کلاس جبرانی آیین دادرسی مدنی ویژه کد 76 ( هفتادو ششمین دوره وکالت و قضاوت) - استاد مقدم مبحث تدریس: تنظیم دادخواست - وکالت یکشنبه
1399/05/26
08:00 - 14:00
کلاس
کلاس حقوق مدنی ویژه کد ۷۲(هفتاد و دومین دوره وکالت و قضاوت)- استاد صفاکبش مبحث تدریس: عقد جعاله و قرض و ورود به عقود ازنی یکشنبه
1399/05/26
15:00 - 20:00
کلاس
کلاس حقوق مدنی ویژه کد ۷۲(هفتاد و دومین دوره وکالت و قضاوت)- استاد صفاکبش مبحث تدریس: عقد جعاله و قرض و ورود به عقود ازنی یکشنبه
1399/05/26
15:00 - 20:00
کارگاه
کارگاه تخصصی حمایت از خانواده ویژه تمامی گروه های ازمونی 64 61 47 38 32 مرحله ای با حضور استاد ممتاز دکتر صفا کیش رزرو از طریق : reg.dadsima.com دوشنبه
1399/05/27
08:00 - 14:00
کلاس
کلاس حقوق تجارت ویژه کد ۷۳(هفتاد و سومین دوره وکالت و قضاوت ) - استاد حیدری مبحث تدریس: تغیر در سرمایه شراکت دوشنبه
1399/05/27
15:00 - 20:00
کلاس
جلسه سوم تسلط حقوق جزا ویژه کد 77 ( هفتاد و هفتمین دوره وکالت و قضاوت ) - استاد قاضی زاده سه شنبه
1399/05/28
14:00 - 20:00
کلاس
کلاس حقوق جزا ویژه کد ۷۳(هفتاد و سومین دوره وکالت و قضاوت ) - استاد قاضی زاده مبحث تدریس : تعدد جرم - موانع مسئولیت کیفری - ادامه اثبات جرم چهارشنبه
1399/05/29
08:30 - 13:30
کلاس
کلاس حقوق جزا ویژه کد ۷۶(هفتاد و ششمین دوره وکالت و قضاوت) - استاد قاضی زاده مبحث تدریس : تعدد جرم - موانع مسئولیت کیفری - ادامه اثبات جرم چهارشنبه
1399/05/29
08:30 - 13:30
کلاس
جلسه دوم تسلط حقوق تجارت ویژه کد 77 ( هفتاد و هفتمین دوره وکالت و قضاوت)- استاد حیدری چهارشنبه
1399/05/29
14:30 - 20:00
کلاس
کلاس آیین دادرسی کیفری ویژه کد 73 (هفتاد و سومین دوره وکالت و قضاوت ) - استاد شاهچراغ مبحث تدریس : قرار های اعدادی تحقیقی و قرار های تامین و قرار های نهایی پنجشنبه
1399/05/30
08:00 - 14:00
کلاس
کلاس آیین دادرسی کیفری ویژه کد 76 ( هفتاد و ششمین دوره وکالت و قضاوت ) - استاد شاهچراغ مبحث تدریس : قرار های اعدادی تحقیقی و قرار های تامین و قرار های نهایی پنجشنبه
1399/05/30
08:00 - 14:00
کلاس
جلسه اول تسلط آیین دادرسی کیفری ویژه کد 77 ( هفتادو هفتمین دوره وکالت و قضاوت ) - استاد شاهچراغ پنجشنبه
1399/05/30
15:00 - 20:00
آزمون
آزمون ویژه گروه آزمونی 32 مرحله ای جمعه
1399/05/31
08:00 - 14:00

خدمات آزمون های مفهومی - مهارتی (آشنایی با برخی از خدمات و طرح های انحصاری موسسه)

مشاهده فهرست کامل طرح ها و خدمات موسسه ....