وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

آزمون اینترنتی

برنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

آمایش
آزمون
کلاس
کارگاه
عنوان توضیحات روز برگزاری ساعت برگزاری
کلاس
آخرین جلسه کلاس تجارت ویژه دوره 46 ساعت 13 الی 19 برگزار می شود. سه شنبه
1396/04/06
13:00 - 19:00
در حال برگزاری
کلاس
کلاس جزا ویژه دوره 47 ساعت 9 الی 14 تشکیل می شود. چهارشنبه
1396/04/07
09:00 - 14:00
کلاس
کلاس جزا ویژه دوره 46 ساعت 15 الی 20 تشکیل می شود. چهارشنبه
1396/04/07
15:00 - 20:00
کلاس
کلاس اصول فقه ویژه دوره 46 ساعت 9 الی 14 برگزار می شود . پنجشنبه
1396/04/08
09:00 - 14:00
کلاس
کلاس اصول فقه ویژه دوره 47 ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. پنجشنبه
1396/04/08
15:00 - 20:00

خدمات آزمون های مفهومی - مهارتی (آشنایی با برخی از خدمات و طرح های انحصاری موسسه)

مشاهده فهرست کامل طرح ها و خدمات موسسه ....