وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

مشاوره وکالت
کانال تلگرامی دادِستان
دادستان در اینستاگـرام
قبولی وکالت 96

رویدادهای داداِستان

برگزاری آمايش صاعقه

برگزاری آمايش صاعقه

شهریور97
برگزاری کارگاه تخصصی ارث با حضور گسترده حقوقدانان

برگزاری کارگاه تخصصی ارث با حضور گسترده حقوقدانان

شهریور97
کارگاه تست خوری/ تست زدن موفق را بدانید؟

کارگاه تست خوری/ تست زدن موفق را بدانید؟

مهرماه 97
آمایش تحلیل کانون

آمایش تحلیل کانون 97

مهرماه 97
مشاهده تمامی رویدادها

برنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

آمایش
آزمون
کلاس
کارگاه
عنوان توضیحات روز برگزاری ساعت برگزاری
کارگاه
آخرین جلسات کارگاه تعزیرات ویژه ی دوره 58 ساعت 9 الی 14 و ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. سه شنبه
1397/08/01
09:00 - 20:00
برگزار شده است
کلاس
کلاس جزا ویژه ی داوطلبان دوره " پیشرفته " ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. چهارشنبه
1397/08/02
15:00 - 20:00
کلاس
آخرین جلسه ی مدنی ویژه ی دوره 58 ساعت 9 الی 14 برگزار می شود. پنجشنبه
1397/08/03
09:00 - 14:00

خدمات آزمون های مفهومی - مهارتی (آشنایی با برخی از خدمات و طرح های انحصاری موسسه)

مشاهده فهرست کامل طرح ها و خدمات موسسه ....