آموزشگاه وکالت، سوالات آزمون وکالت، آزمون وکالت، داداِستان

داوطلبان ارجمندگروههای آزمونی 50 و 48 و 36 و 32 و 25 مرحله ای جهت رزرو شرکت در کارگاه آراد به سایت reg10.dadsima.com مراجعه نمایید
داوطلبان ارجمندگروههای آزمونی 50 و 48 و 36 و 32 و 25 مرحله ای جهت رزرو شرکت در کارگاه صدورچک به سایت reg11.dadsima.com مراجعه فرمایید
 خودت را که به خدا سپردی دیگر نگران هیچ طوفانی نباش کشتی نوح را یک غیر حرفه ای ساخت و کشتی تایتانیک را یک حرفه ای  
اخبار ...

رزرو شرکت در اولین آمایش گروه آزمونی 25 مرحله ای

برای موفقیت باید متمایز و متفاوت باشید. برای شما که با پنجمین دوره از مراحل آزمونی داداِستان همراه می شوید 25 مرحله خدمات منحصر به فرد و متمایز مانند:...

رزرو رایگان مرحله ی اول صعود

دوران دانشجویی، فرصتی تکرار نشدنی است. اگر میخواهید از این فرصت طلایی استفاده کنید. اگر میخواهید ن...

منشورحقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی شهر تهران...

جریمه 400 هزار تومانی و 80 ضربه شلاق در انتظار رانندگان مست

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: جریمه 400 هزار تومانی، ضبط گواهین...

تمدید زمان فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا 1395/05/31

مهلت ثبت نام تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ تمدید شده است...

بزرگترین کانال حقوقی کشور در فضای مجازی
تلگرام داداِستان
تلگرام داداِستان

برنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران
  کلاس
  آزمون
  آمایش
عنوان روز برگزاری ساعت برگزاری
کارگاه
کارگاه حمایت از خانواده ویژه رزروکنندگان آزمونهای ۵۰ و ۴۸ و ۳۶ و ۳۲ مرحله ای گروه اول
شنبه
۹۵/۰۵/۰۲
۰۸:۰۰ - ۱۱:۰۰
کارگاه
کارگاه حمایت از خانواده ویژه رزروکنندگان آزمونهای ۵۰ و ۴۸ و ۳۶ و ۳۲ مرحله ای گروه دوم
شنبه
۹۵/۰۵/۰۲
۱۱:۳۰ - ۱۴:۳۰
کـلاس
حقوق مدنی ویژه دوره چهل و یکم
شنبه
۹۵/۰۵/۰۲
برگزار نمی شود
کـلاس
کلاس اصول ۴۱
شنبه
۹۵/۰۵/۰۲
۱۶:۳۰ - ۲۰:۰۰
کـلاس
اصول فقه ویژه دوره چهل و سوم
یک شنبه
۹۵/۰۵/۰۳
۱۰:۰۰ - ۱۴:۰۰
کـلاس
حقوق مدنی ویژه دوره چهل و دوم
یک شنبه
۹۵/۰۵/۰۳
۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰
کـلاس
حقوق مدنی ویژه دوره چهل و سوم
دو شنبه
۹۵/۰۵/۰۴
۰۹:۰۰ - ۱۴:۰۰
کـلاس
اصول فقه ویژه دوره چهل و دوم
دو شنبه
۹۵/۰۵/۰۴
۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰
کـلاس
حقوق جزا ویژه دوره چهل و سوم
سه شنبه
۹۵/۰۵/۰۵
۱۱:۳۰ - ۱۵:۳۰
کـلاس
اصول فقه ویژه دوره چهل و یکم
سه شنبه
۹۵/۰۵/۰۵
۱۶:۰۰ - ۲۰:۰۰
کـلاس
حقوق جزا ویژه دوره چهل و دوم
چهار شنبه
۹۵/۰۵/۰۶
۰۹:۰۰ - ۱۴:۰۰
کـلاس
حقوق جزا ویژه دوره چهل و یکم
چهار شنبه
۹۵/۰۵/۰۶
۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰
کـلاس
آیین دادرسی مدنی ویژه دوره چهل و یکم
پنج شنبه
۹۵/۰۵/۰۷
۰۹:۰۰ - ۱۴:۰۰
برگزار شده
کـلاس
آیین دادرسی مدنی ویژه دوره چهل و دوم
پنج شنبه
۹۵/۰۵/۰۷
۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰
برگزار شده
کـلاس
آیین دادرسی کیفری ویژه دوره چهل و سوم
پنج شنبه
۹۵/۰۵/۰۷
۰۹:۰۰ - ۱۴:۰۰
برگزار شده
کـلاس
آیین دادرسی کیفری ویژه دوره چهل و سوم
پنج شنبه
۹۵/۰۵/۰۷
۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰
برگزار شده
آزمـون
اولین آزمون ویژه گروه آزمونی ۲۵مرحله ای ساعت ۸ در محل موسسه برگزار خواهد شد
جمعه
۹۵/۰۵/۰۸
۰۸:۰۰ - ۱۰:۰۰
کـلاس
تجارت ویژه دوره چهل و یکم
جمعه
۹۵/۰۵/۰۸
۱۱:۰۰ - ۱۵:۰۰
کـلاس
تجارت ویژه دوره چهل و دوم
جمعه
۹۵/۰۵/۰۸
۱۶:۰۰ - ۲۰:۰۰
کـلاس
آیین دادرسی کیفری ویژه دوره چهل و سوم
جمعه
۹۵/۰۵/۰۸
۱۱:۰۰ - ۱۵:۰۰
کـلاس
آیین دادرسی کیفری ویژه دوره چهل و سوم
جمعه
۹۵/۰۵/۰۸
۱۶:۰۰ - ۲۰:۰۰
عنوان روز برگزاری ساعت برگزاری
کـلاس
حقوق مدنی - دکتر سهرابی (گروه دوم )
شنبه
۹۵/۰۵/۰۲
۱۶:۰۰ - ۲۰:۰۰
کـلاس
آیین دادرسی کیفری - دکتر شاهچراغ (گروه اول)
یک شنبه
۹۵/۰۵/۰۳
۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰
آمایش
تکاد (تکنیکهای تست زنی ،مدیریت جلسه آزمون و ...) - گروه اول
یک شنبه
۹۵/۰۵/۰۳
۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰
آمایش
تکاد (تکنیکهای تست زنی ،مدیریت جلسه آزمون و ...) - گروه دوم
یک شنبه
۹۵/۰۵/۰۳
۱۵:۰۰ - ۱۷:۰۰
کـلاس
آیین دادرسی کیفری - دکتر شاهچراغ (گروه دوم )
دو شنبه
۹۵/۰۵/۰۴
۱۶:۰۰ - ۲۰:۰۰
کـلاس
آیین دادرسی مدنی - دکتر سید جعفری (گروه دوم )
چهار شنبه
۹۵/۰۵/۰۶
۱۵:۰۰ - ۲۰:۰۰
کـلاس
اصول فقه - دکتر مروارید (گروه دوم )
پنج شنبه
۹۵/۰۵/۰۷
۰۹:۰۰ - ۱۹:۰۰
برگزار شده
کـلاس
حقوق مدنی - دکتر سهرابی (گروه اول)
پنج شنبه
۹۵/۰۵/۰۷
برگزار نمی شود
کـلاس
اصول فقه - دکتر مروارید (گروه دوم )
جمعه
۹۵/۰۵/۰۸
۰۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
آزمـون
تعیین سطح بودجه بندی ۲۵ مرحله ای
جمعه
۹۵/۰۵/۰۸
۱۰:۰۰ - ۱۲:۰۰

کلاس های اساتید صاحب سبک حقوق ایران در محل موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ تفاهم برگزار می شود.
تلفن: 02166565511
عنوان روز برگزاری ساعت برگزاری
کـلاس
مدنی ویژه گروه چهل و چهارم با حضور استاد سهرابی
شنبه
۹۵/۰۵/۰۹
۰۸:۳۰ - ۱۳:۳۰
کـلاس
مدنی ویژه گروه چهل و چهارم با حضور استاد سهرابی
شنبه
۹۵/۰۵/۰۹
۱۴:۳۰ - ۲۰:۰۰
کـلاس
مدنی ویژه گروه چهل و چهارم با حضور استاد سهرابی
پنج شنبه
۹۵/۰۵/۰۷
۰۸:۳۰ - ۱۳:۳۰
برگزار شده
کـلاس
مدنی ویژه گروه چهل و چهارم با حضور استاد سهرابی
پنج شنبه
۹۵/۰۵/۰۷
۱۴:۳۰ - ۲۰:۰۰
برگزار شده
کـلاس
مدنی ویژه گروه چهل و چهارم با حضور استاد سهرابی
جمعه
۹۵/۰۵/۰۸
۰۸:۳۰ - ۱۳:۳۰
کـلاس
مدنی ویژه گروه چهل و چهارم با حضور استاد سهرابی
جمعه
۹۵/۰۵/۰۸
۱۴:۳۰ - ۲۰:۰۰
کلاس های اساتید صاحب سبک حقوق ایران در اصفهان به نشانی دروازه شیراز، بلوار دانشگاه، کوچه ۷، نبش هواپیمایی طاووس در محل موسسه آموزش عالی آزاد نوین صدرا برگزار می شود.
تلفن: ۰۳۱۳۶۲۸۸۹۷۳
دسترسی سریع

فهرست همکاران شهرستان ها...
تالار افتخارات آشنایی با افتخار آفرینان موسسه
مرضیه رحیمی
رتــبه ۱
خراسان
مرضیه رحیمی
محمد نعمتی
رتــبه ۱
خراسان (سهمیه)
محمد نعمتی
بهناز فتاحی
رتــبه ۱
اصفهان
بهناز فتاحی
محسن مولوی
رتــبه ۱
همدان
محسن مولوی
سپیده عینی
رتــبه ۱
لرستان
سپیده عینی
بهرام گرمه ای
رتــبه ۱
قم(سهمیه)
بهرام گرمه ای
سجاد کاکولوند
رتــبه ۱
لرستان(سهمیه)
سجاد کاکولوند
احسان فرامرزی
رتــبه ۲
گلستان
احسان فرامرزی
مصیب احمد وند
رتــبه ۲
لرستان
مصیب احمد وند
حمیرا سپهوند
رتــبه ۳
لرستان
حمیرا سپهوند
مهلا واحدی
رتــبه ۳
قم
مهلا واحدی
حانیه خاکپور
رتــبه ۴
خراسان
حانیه خاکپور
آزاده شوقی
رتــبه ۵
خراسان
آزاده شوقی
معصومه محکمی
رتــبه ۵
گلستان
معصومه محکمی
حسین قاسم عباسی
رتــبه ۶
البرز
حسین قاسم عباسی
زهرا احمدی
رتــبه ۶
همدان
زهرا احمدی
مریم کلایی
رتــبه ۶
گلستان
مریم کلایی
علی میرزایی شیخ آباد
رتــبه ۶
قم
علی میرزایی شیخ آباد
انوشه آموزگار
رتــبه ۷
خراسان
انوشه آموزگار
ربابه ایمانی
رتــبه ۷
لرستان
ربابه ایمانی
فرزانه کریمی
رتــبه ۸
زنجان
فرزانه کریمی
رضا قنبری
رتــبه ۸
البرز
رضا قنبری
حمزه رادمهر
رتــبه ۹
آذربایجان شرقی
حمزه رادمهر
صبور عالمی
رتــبه ۹
گلستان
صبور عالمی