وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقیbanner96

رویدادهای داداِستان


                  باشگاه رتبه سازی آزمون های مفهومی مهارتی سال 1397

باشگاه رتبه سازی آزمون های مفهومی مهارتی سال 1397

تیرماه 97

                 بورسیه های حمایتی، ویژه رتبه های برتر آزمون وکالت 97

بورسیه های حمایتی، ویژه رتبه های برتر آزمون وکالت 97

  مرداد 97
کارگاه تغذیه مناسب

کارگاه "تغذیه مناسب" از سری آمایش های مهم بودجه بندی آزمون های مفهومی مهارتی

مرداد 97
کارگاه قانون صدور چک

کارگاه قانون صدور چک"توصیه های کاربردی جهت موفقیت در آزمون وکالت 1397

مرداد 97
مشاهده تمامی رویدادها

برنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

آمایش
آزمون
کلاس
کارگاه
عنوان توضیحات روز برگزاری ساعت برگزاری
آزمون
آزمون ویژه ی تمامی گروه های آزمونی ساعت 8 صبح در محل موسسه و دانشگاه مجاور برگزار می شود. جمعه
1397/05/26
08:00 - 10:00
برگزار شده است
کلاس
کلاس آیین دادرسی مدنی ویژه ی دوره 58 ساعت 11 الی 15 و ساعت 16 الی 20 برگزار می شود. جمعه
1397/05/26
11:00 - 20:00
در حال برگزاری
کلاس
جبرانی اصول فقه ویژه ی دوره 55 ساعت 12 الی 20 برگزار می شود. جمعه
1397/05/26
12:00 - 20:00
در حال برگزاری
کلاس
کلاس مدنی ویژه ی دوره 55 ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. شنبه
1397/05/27
15:00 - 20:00
کلاس
جبرانی کلاس اصول فقه ویژه ی دوره 54 ساعت 13 الی 20 برگزار می شود. یکشنبه
1397/05/28
13:00 - 20:00
کلاس
کلاس مدنی ویژه ی دوره 58 ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. یکشنبه
1397/05/28
15:00 - 20:00
کلاس
جبرانی کلاس اصول فقه ویژه ی دوره 54 ساعت 13 الی 20 برگزار می شود. دوشنبه
1397/05/29
13:00 - 20:00
کلاس
کلاس تجارت ویژه ی دوره 58 ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. دوشنبه
1397/05/29
15:00 - 20:00
کلاس
کلاس جزا ویژه ی دوره 58 ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. سه شنبه
1397/05/30
15:00 - 20:00
کلاس
آخرین جلسه ی کلاس آیین دادرسی مدنی ویژه ی دوره 55 ساعت 9 الی 14 برگزار می شود. چهارشنبه
1397/05/31
09:00 - 14:00
کلاس
کلاس آیین دادرسی مدنی ویژه دوره 58 ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. چهارشنبه
1397/05/31
15:00 - 20:00
کلاس
کلاس آیین دادرسی مدنی ویژه ی دوره 58 ساعت 9 الی 14 و ساعت 15 الی 20 برگزار می شود. پنجشنبه
1397/06/01
09:00 - 20:00

خدمات آزمون های مفهومی - مهارتی (آشنایی با برخی از خدمات و طرح های انحصاری موسسه)

مشاهده فهرست کامل طرح ها و خدمات موسسه ....