وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

اسامی نهایی پذیرفته شدگان آزمون وکالت 95 در سطح کانون های ایران

برنامه آموزشی اساتید صاحب سبک حقوق ایران

آمایش
آزمون
کلاس
کارگاه
عنوان توضیحات روز برگزاری ساعت برگزاری
کلاس
کلاس حقوق مدنی ویژه ی 46 برگزار (نخواهد ) شد یکشنبه
1395/12/08
15:00 - 20:00
لغو شده است
کلاس
کلاس تجارت ویژه ی دوره 47 در محل موسسه برگزار می شود دوشنبه
1395/12/09
15:00 - 20:00
کلاس
کلاس تجارت ویژه ی دوره 46 کلاسی برگزار (نخواهد )شد سه شنبه
1395/12/10
15:00 - 20:00
لغو شده است
کارگاه
کارگاه تعزیرات ویژه ی دوره 47 در محل موسسه برگزار می شود چهارشنبه
1395/12/11
09:00 - 14:00
کارگاه
کارگاه تعزیرات ویژه ی دوره 46 در محل موسسه برگزار می شود چهارشنبه
1395/12/11
15:00 - 20:00
کلاس
کلاس اصول ویژه ی دوره 46 در محل موسسه برگزار می شود پنجشنبه
1395/12/12
09:00 - 14:00
کلاس
کلاس اصول ویژه ی دوره 47 در محل موسسه برگزار می شود پنجشنبه
1395/12/12
15:00 - 20:00
کلاس
آزمون ششم از گروه 61 مرحله ای در محل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد برگزار می شود(حضور 30 دقیقه قبل از شروع آزمون الزامی است) جمعه
1395/12/13
08:00 - 10:00
کلاس
آزمون سوم از گروه آزمونی 58 مرحله ای در محل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد برگزار می شود(حضور 30 دقیقه قبل از شروع آزمون الزامی است) جمعه
1395/12/13
08:00 - 10:00
کلاس
کلاس اصول ویژه ی دوره 46کلاسی در محل موسسه برگزار می شود جمعه
1395/12/13
11:00 - 14:00
کلاس
کلاس اصول ویژه ی دوره 47 در محل موسسه برگزار می شود جمعه
1395/12/13
15:00 - 18:00

خدمات آزمون های مفهومی - مهارتی (آشنایی با برخی از خدمات و طرح های انحصاری موسسه)

مشاهده فهرست کامل طرح ها و خدمات موسسه ....

دهکده سفید