وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

مقایسه دو آزمون وکالت 1399

مقایسه دو آزمون وکالت 1399

1399/07/09

آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه با آزمون کانون وکلای اسکودا در سال 1399 دارای شباهت ها و تفاوت هایی می باشد که در جدول زیر بدان پرداخته شده است:


مطالب مرتبط : 

متن آگهی آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال 1399جایزه ویژه حقوق دادن برتر