وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

چرا آزمون های مفهومی مهارتی

1395/09/02

متحول شدن شما فقط در گرو یک نفر است = خودتان
آزمون های مفهومی مهارتی تنها دانش حقوقی شما را ارتقا نمی دهد بلکه در یک جمله می توان گفت که عمل به برنامه های این آزمون ها زندگی شما را تغییر می دهد.
آزمون های مفهومی مهارتی با ارائه برنامه های فردی می توانند نظم مطالعاتی شما را افزایش داده و استفاده از زمان را در تسلط شما قرار دهند.
در خلال این آزمون ها به این باور خواهید رسید که هر تغییر و موفقیتی مستلزم خواست و باور شماست. به عبارتی اگر متفاوت بیاندیدشید و متفاوت عمل کنید آنگاه بی شک متفاوت و متمایز نتیجه خواهید گرفت و می توانید موفقیت را در آغوش بکشید.


آزمون های مفهومی مهارتی ، با دو رویکرد اصلی برگزار می گردد

1- رویکرد آموزشی: تیم طراحان سوالات آزمون های مفهومی مهارتی، متشکل از حقوق دانان برجسته و با تجربه ایست که با طرح سوالات دانش و بینش، ذهن داوطلب را به چالش کشیده و او را به درکی عمیق و مفهومی از قانون می رساند.

در آزمون های مفهومی دادستان، به جای پاسخ نامه، درسنامه ارائه می گردد. درسنامه ها با بیش از 18 هزار نکته حقوقی، مسیر مطالعاتی داوطلبان را هموار ساخته و موجب افزایش مهارت داوطلب و موفقیت او در آزمون های اصلی حقوقی می گردد.
آموزش متفاوت شما را متفاوت می سازد
2- رویکرد آزمایشی: داوطلب با شرکت در آزمون های مفهومی مهارتی، خود را در فضایی کاملا مشابه آزمون های حقوقی قرار داده و با سوالاتی در سطح این آزمونها و یا بالاتر مواجه می گردد.
جامعه آزمونی کشوری داداستان با بیش از چهل نمایندگی در سرتاسر کشور، سوالات مفهومیو تحلیلی مشابه آزمون های حقوقی ، کارنامه با 32 گزارش تفصیلی از جمله نمره خام، تراز کشوری، رتبه کشوری، درصد بدون غلط و ... از جمله خدمات آزمایشی این آزمون ها است.