وکالت،آزمون اینترنتی وکالت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان
سایت حقوقی دادسیما (داداِستان)

آزمون وکالت , اخبار حقوقی

ثبت نام متقاضیان تأسیس مؤسسه میانجی گری در امور کیفری

ثبت نام متقاضیان تأسیس مؤسسه میانجی گری در امور کیفری

1397/09/03

دفتر میانجی گری در امور کیفری قوه قضائیه در اجرای ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری و بر اساس آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب ۵/۸/۹۵ هیأت محترم وزیران از متقاضیان واجد شرایط برای تأسیس مؤسسه میانجی گری در امور کیفری دعوت به همکاری می نماید. 
 


داوطلبان واجد شرایط ذیل می توانند از تاریخ ۶/۹/۹۷ لغایت ۲۶/۹/۹۷ با مراجعه به سایت اینترنتی به نشانی www.mianjigari.org اقدام به ثبت نام نمایند. بدیهی است نسبت به درخواستهای ارائه شده خارج از این سامانه و مهلت تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. در اجرای آیین نامه مورد اشاره ، شرایط احراز داوطلبان تأسیس مؤسسه میانجی گری در امور کیفری بشرح ذیل می باشد:

۱-وثاقت
۲-تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۳-فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری
۴-حداقل سن ۲۵ سال تمام شمسی
۵-دارا بودن مدرک دانشگاهی در یکی از رشته های مددکاری اجتماعی ، علوم تربیتی ، روان شناسی ، جامعه شناسی،حقوق و فقه و مبانی حقوق
۶-کارکنان شاغل در قوه قضائیه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی توانند میانجی گر و یا متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی گری شوند.
 جایزه ویژه حقوق دادن برتر